Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Hva skjer med klimaet?

Ny rapport fra FNs klimapanel (IPCC) i 2007

Invitasjon til presseseminar fredag 2. februar klokka 0930 i auditoriet i R4, Regjeringskvartalet (Einar Gerhardsens plass 1, Oslo).

Program

Samtidig som FNs klimapanel (IPCC) arrangerer pressekonferanse i Paris og presenterer det vitenskapelige grunnlaget for klimaendringene, inviterer vi norske journalister til en gjennomgang av hovedfunnene i rapporten her i Oslo.

Rapporten er første delrapport i klimapanelets fjerde hovedrapport. Den forrige hovedrapporten kom i 2001. 2500 forskere fra 130 land har deltatt i arbeidet, som vil legge grunnlaget for den videre internasjonale klimadebatten:

Hva er nytt siden forrige hovedrapport? I hvilken grad er klimaendringene menneskeskapt? Hva har skjedd med temperatur, nedbør, hav og is? Hva vil skje med klimaet framover? Og hvordan påvirker dette Norge?

Det legges opp til korte presentasjoner og overføring fra pressekonferansen i Paris. De norske forfatterne vil være til stede og svare på spørsmål fra pressen. Miljøvernminister Helen Bjørnøy vil motta rapporten og besvare spørsmål. Vi viser til vedlagte program.

For ytterlige informasjon, vennligst kontakt:

Medierådgiver Reidar Evensen, Statens forurensningstilsyn (SFT), mobil 991 62 659.

Informasjonsrådgiver Jill Johannessen, Bjerknessenteret for klimaforskning, mobil 959 65 398.

Informasjonsleder Tove Kolset, CICERO Senter for klimaforskning, mobil 977 63 198.

Hjertelig velkommen
Med vennlig hilsen

Statens forurensningstilsyn (SFT), CICERO Senter for klimaforskning og Bjerknessenteret for klimaforskning

Presseseminaret vil bli overført på OdinDirekte:

IPCC legger ut sine sendinger her.

Les også:

- Vår klimarapport må sette fart i politikerne, Dagsavisen, 26.01.07.

Klima for klimarapport, Bjerknesweb 19.01.07