Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Henrys lov og klimaforskerne

Skeptikere til klimaforskningen og FNs klimarapport kommer stadig med påstanden om at forskerne som stiller seg bak denne verken kjenner eller tar hensyn til Henrys lov, nå senest Jan Stedje i et innlegg i BT 30. april.

Body

Av: Are Olsen, forsker Bjerknessenteret, publisert i BT 04.05.06

Dette er en myte som ikke har rot i virkeligheten. Det er både kjemikere og fysikere blant oss klimaforskere. Vi har selvsagt god kunnskap om naturlovene, deriblant Henrys lov. Både modellberegninger og observasjoner er forenelig med den.

Henrys lov beskriver hvordan konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren, konsentrasjonen av CO2 i havet, og løsligheten av CO2 i havet henger sammen med hverandre. To effekter av Henrys lov er viktige i denne sammenhengen. For det første, når atmosfærens innhold av CO2 øker vil havets opptak av CO2 øke. For det det andre vil CO2 frigjøres fra havet og til atmosfæren når temperaturen i havet øker, som følge av at løsligheten av CO2 synker.

I dagens verden virker disse effektene mot hverandre, men kritikerne av FNs klimapanel kjører blindt på den siste: Når havet blir varmere, vil havet frigi CO2 til atmosfæren. Faktum derimot, er at for den oppvarming vi har observert i havet, er dette en meget beskjeden effekt, toppen 10 prosent av den observerte økning av CO2 konsentrasjon i atmosfæren kan forklares med dette. Oppvarming av havet kan altså ikke være hovedårsaken til økt innhold av CO2 i atmosfæren.

Det viktige – og totalt styrende – er at forbrenning av kull, olje og gass fører til mer CO2 i atmosfæren, og at dette så fører til at havet tar opp mer CO2. Målinger i alle verdenshav viser at havets innhold av CO2 øker med tiden. Økningen er størst i og nær havets overflate. Dette er i tråd med at havet tar opp CO2 fra luft, og er altså helt i tråd med Henrys lov.

For å lese Jan Stedje sitt innlegg åpne fil i høyremeny.