Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Fra forskning til handling 

I august i år er Bjerknessenteret vertskap for den fjerde nordiske konferansen om klimatilpasning. 

Body

Etterfølgende tre gode, internasjonale konferanser om klimatilpasning i København, Stockholm og Helsinki, er det denne gangen Bergen sin tur til å ønske velkommen til den fjerde nordiske konferansen om klimatilpasning.  På konferansen 4th Nordic Conference on Climate Change Adaptation vil forskere, beslutningstakere, politikere og næringsliv over tre dager møtes for å diskutere siste forskningsfunn, erfaringer, eksisterende planer og praksis innen klimatilpasning. 

I dag åpnet registreringen, og den lokale organisasjonskomiteen kunne sende ut sitt andre informasjonsbrev om den kommende konferansen. 

Konferanseserien har denne gangen fått et nytt moment etter den historiske klimaavtalen som ble vedtatt på FNs klimatoppmøte i Paris i desember. 

– Parisavtalen medfører at vi bør få en rask endring i måten vi bruker energi, planlegger byer og infrastruktur og mer bærekraftige samfunn, sier professor Eystein Jansen.

Jansen leder konferansens vitenskaplige komite.  

– Parisavtalen gjør at konferansen finner sted på et kritisk tidspunkt, der temaene vi vil diskutere nå er enda viktigere enn før, legger han til. 

 

Ønsker bidrag og innspill

Konferansen vil dekke alle sektorer, både offentlige og private. Ettersom den fjerde nordiske klimatilpasningskonferansen finner sted i den marine og maritime hovedstaden i Norge, er det også en egen programpost for hvordan klimaendringer og tilpasning vil påvirke den marine og maritime sektoren. 

Organsasjonskomiteen ønsker innspill til egne arrangement og spesielle tema som bør løftes. 

– Vi inviterer nå alle til å komme med bidrag til foredrag og postere fra forskningsprosjekt, tilpasningsprosjekt og politikk vedrørende de ulike programpostene. I flere av programpostene ønsker vi å koble perspektiver på både klimatilpasning og klimadempende tiltak, sier Erik Sandquist, leder for organisasjonskomiteeen, og er forskningsrådgiver i Uni Research og Bjerknessenteret.