Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Kikki Flesche Kleiven. Foto: Ronny Setså.

Formidlingspris til Bjerknesforsker

Kikki Flesche Kleiven har fått Norsk Geologisk Forenings Toffenpris. 

Body

Kikki Flesche Kleiven, førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap ved UiB, og Bjerknessenteret, mottok i dag Norsk Geologisk Forenings formidlingspris, Toffenprisen, for 2017.

På foreningens nettsider står det at hun får prisen for sin aktive og fremragende formidling om geologi, geovitenskap og klima til offentligheten, både barn og voksne. Hun er en god ambassadør for faget og en rollemodell for nye generasjoner. Foreningens styre har videre lagt vekt på at hun evner å formidle populærvitenskapelig og folkelig om vitenskap i mange medier, samtidig som hun fremstår som en seriøs forsker. 

- Jeg er overrasket og glad, sier Kikki Kleiven. 

Hun mener det er ekstra hyggelig at prisen kommer fra hennes eget fagmiljø og håper dette kan inspirere flere geologer til å prøve å nå ut i samfunnet med kunnskap. 

- Spesielt brenner jeg for at flere kvinner skal bli tydelige i mediene. Som første kvinne som får Toffen-prisen kan jeg kanskje åpne en dør for flere. 

Du kan lese mer om tildelingen her