Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Nele Meckler henter prøver av dryppvann inne i en grotte i nasjonalparken Gunung Mulu i jungelen på Borneo. Forskerne samlet prøver av regnvannet utenfor grotten samt dryppvannet inne i grotten. Se flere bilder fra grottene og feltarbeidet i jungelen her. Foto: Robbie Shone 

Får 2 millioner Euro for å finne dryppsteinenes hemmeligheter  

Nele Meckler leter etter klimasvar i bittesmå vanndråper lukket inne i dryppsteiner i tropiske huler.  Det Europeiske forskningsrådet støtter henne med den høythengende stipendet ERC Consolidator Grant.

Body

Da Nele Meckler kom til Bjerknessenteret og Institutt for geovitenskap for snart seks år siden, hadde hun med seg stipendet ERC Starting Grant, som er et stipend for forskere i startfasen.  Siden den gang har hun bygget opp en ny metode for å finne fortidens temperaturdata. Metoden hun har bygget opp i sitt laborium, er banebrytende. Nå får hun et nytt stipend, for etablerte forskere.

Med 2 millioner Euro fordelt på fem år, får hun ERC Consolidator Grant til å videreutvikle og finslipe en ny metode for å finne pålitelige temperaturdata fra fortiden.

Det er ikke nødvendig å si at Nele Meckler ble glad da hun fikk beskjeden:

­­– Dette er en fantastisk og unik mulighet for å virkelig ta den tiden som trengs til å videreutvikle en allerede veldig god metode til siste detalj, for å gjøre den så pålitelig som mulig, sier Meckler.

 

Tverrsnitt av en dryppstein
Tverrsnitt av en ca 70 cm lang dryppstein. Foto: Nele Meckler

Dryppsteiner bevarer fortidens vann

Innkapslet i dryppsteiner som langsomt bygges opp inne i grotter, blir også ørsmå dråper vann bevart fra den tiden da vannet dryppet fra grottetaket.

I prosjektet FluidMICS skal Meckler, sammen med Yves Krüger (UiB) og andre kolleger i utlandet, forbedre gjenskapingen av fortidens temperaturer. For å gjøre det må de ha en enda bedre forståelse for hvordan vanndråper blir kapslet inn i dryppsteiner og hvordan de blir bevart.

Dryppsteinene vokser langsomt. Inne i steinene er det kun en fingerlengde fra en istid til en annen. Og istidene, de setter merke etter seg, også helt nede i tropene og inne i grottene. De mørke linjene inne i dryppsteinen samsvarer med istiden i de nordlige strøkene på kloden.

Spesielt laboratorium i Bergen

Hjemme i Bergen har Meckler siden bygget opp et helt spesielt laboratorium. Med helt nye metoder kan hun gjennom analyser av vannets egenskaper fortelle om klima i tropene en halv million år tilbake i tid.

I dette nye prosjektet skal Meckler og kollegaene samarbeide med en rekke forskere internasjonalt, som har dryppsteiner fra ulike steder i verden.

– Det blir spennende å se hvor godt metoden fungerer i andre typer av dryppstein fra andre klimatiske forhold. Vårt mål er over tiden å skaffe et nettverk av tidsserier som dekker store områder av tropene til midlere breddegrader, forteller hun.

Tidligere metoder for å hente ut fortidens klimadata på land, har vært preget av stor usikkerhet.

– Vår metode er en særskilt mulighet for å hente svært pålitelige temperaturdata fra lang tilbake i tid på land. Det betyr at vi kan svært nøyaktig undersøke hvordan klimaet i tropene har reagert på endringer i for eksempel konsentrasjon av CO2, og hvilken rolle tropene har spilt gjennom store klimaendringer i fortiden.

Hør Nele Meckler fortelle om sin metode i UiB sin podcastserie "Fantastisk forskning" 

Storeslem til UiB

ERC stipendene kan sammenlignes med europeiske forskeres Champions League. Man må overbevise komiteen i to runder, der stadig flere konkurrenter faller av i prosessen.

 

I denne runden av ERC-tildelinger gikk hele fire ERC-stipend til UiB. Totalt i Norge fikk 8 forskere uttelling for sine søknader. Ytterligere ett gikk til Bergen og CMI, mens NTNU fikk to og  Oslo ett.

 

Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret har også merket seg den store andelen forskningsmidler som gikk til Bergen denne gangen.

 

– Det er utrolig kjekt at Universitetet i Bergen får hele fire ERC stipend i denne runden, og at et av disse er Nele Meckler, forskningsleder ved Bjerknessenteret. Jeg er utrolig glad på Nele Mecklers og hele senterets vegner, og ser frem til de mange spennende resultatene som jeg tror vil komme ut av dette prosjektet, sier Furevik.

 

Se Nele Meckler fortelle om dryppsteinenes hemmeligheter på Bjerknessenterets jubileumsseminar 30. november 2020