Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Flødevigen, Arendal. Foto: Gudrun Sylte

Følg havforsuringsdagen på video

Blå bioøkonomi og blå vekst kan bli påvirket av havforsuring. Hvor står forskningen og overvåkningen?

Body

Følg fagdagen via strømming på nett

Blå bioøkonomi og blå vekst, og dermed marine bioressurser, er viktig for Norge både nå og i framtiden. Samtidig er det marine miljøet påvirket av menneskelig aktivitet, inkludert havforsuring grunnet økt CO2-innhold i atmosfæren. Havforsuring har potensielt store effekter på marine organismer, økosystemer og næringer, og det er derfor behov av å følge med på utviklingen. Norge har i dag flere aktiviteter for å samle inn data for å overvåke utviklingen og øke kunnskapen om havforsuring.

På fagdagen vil vi gå gjennom kunnskapsstatus per i dag både for det fysiske og kjemiske miljøet og effekter av havforsuring på biologi og samfunn. I løpet av dagen vil deltakerne også diskutere hva eksisterende prosjekter og programmer på havforsuring dekker av nødvendig kunnskap, hvilke kunnskapshull som gjenstår og hvordan kunnskapshullene kan tettes.

Fagdagen retter seg mot forskere, forvaltere og andre som bidrar til kunnskaps-/datainnhenting eller bruker dataene på havforsuring eller er interessert i havforsuring av ulike grunner, inkludert næringsliv.

Pressemelding fra Miljødirektoratet torsdag 14. september: 

Havforsuringen i Norskehavet skjer raskere

Nye resultater fra overvåkingsprogrammet om havforsuring viser at forsuringen i deler av Norskehavet skjer raskere enn tidligere målinger har vist.  Årets rapport fra Miljødirektoratet viser også for første gang en svak forsuringstrend i Skagerrak.

Les rapporten Overvåking av havforsuring i norske farvann 2016 her 

 

Program fagdag om havforsuring

09.30-09.45: Velkommen
v/ Solrun Figenschau Skjellum, Miljødirektoratet.

09.45-10.00: Introduksjon og siste nytt om havforsuring

 • Are Olsen, UiB/Bjerknessenteret

10.00-10.40: Hva gjøres i Norge i dag

 • 10.05: Marianne Olsen, Miljødirektoratet
 • 10.15: Inngun Skjelvan, Bjerknessenteret/Uni Research
 • 10.25: Kai Sørensen, Norsk Instistutt for vannforskning
 • 10.30: Truls Johannessen, Bjerknessenteret/Uni esearch

10.40-10.55: Pause

10.55-11.45: Hva gjøres i Norge i dag?

 • 10.55: Tina Kutti, Havforskningsinstituttet
 • 11.05: Peter Thor, Norsk Polarinstitutt
 • 11.15: Agneta Fransson, Norsk Polarinstitutt
 • 11.25: Grete Hovelsrud, Norduniversitetet, Nordlandsforskning

11.45-12.30: Lunsj

12.30-13.05: Hvilke behov for havforsuringsdata har vi?

 • 12.30: Marianne Olsen, Miljødirektoratet
 • 12.35: Modult Overvik, Fiskeridirektoratet
 • 12.40: Overvåkingsgruppa for forvaltningsplanene
 • 12.50: Björgolfur Hávardsson, NEC Seafood

13.05-13.20: Pause

13.20-15.30: Diskusjon

 • 13.20: Innledning ved Howard Browman, Havforskningsinstituttet
 • 13.50: Diskusjon

15.30-16.00: Oppsummering