Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Bjerknessenteret sterkt inne i ekstremværuken

- Det er viktig at vi som forskningssenter er villig til å engasjere oss og formidle den kunnskapen vi har til et breiere publikum enn den lille klubb av innviede som leser vitenskapelige publikasjoner, sier Eystein Jansen. Han er direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen.

Ekstremværuken står for døren - NRKs nye store høstsatsing. Et dristig og nyskapende prosjekt hvor vi skal få sanse vær og uvær til både øyne og ører er fullproppet med regn, storm og tørke. Herligheten begynner søndag 24. september. Newton har som kjent allerede tjuvstartet med Ekstremværduellen. Regn er viet spesielt oppmerksomhet og skoleprosjektet regnsjekken vil være et daglig innslag.

Full oversikt har ingen før galskapen slippes løs, men det planlegges vær og klimainnslag i alle kanaler.

- For Bjerknessenteret er dette en flott sjanse til å formidle klimaforskning til allmennheten. Vi har derfor samarbeidet med NRK siden oppstarten av prosjektet og er sterkt inne som fagpersoner i flere produksjoner, sier Jansen. Bjerknessenteret opptrer i alt fra Schrödingers Katt, Newton, Verdt å vite, Frokost TV, Norgesglasset, nettmøte, uværsblogg og mye mer.

Hvorfor er det så viktig for Bjerknessenteret å nå ut til allmennheten?

- Vi føler jo at vi arbeider med viktige spørsmål som berører folks hverdag og vår fremtid. Kunnskap om disse spørsmålene er noe som alle har nytte av og forskerne har en forpliktelse til å formidle resultat og kunnskap. Dette er en del av det oppdraget vi har som senter, og særlig på et så viktig område som klimaendringer er det viktig at vi som forskere med offentlig finansiering gir kunnskap tilbake til samfunnet.

Hvilke forventninger har du til ekstremværuken?

- Jeg håper den vil sette fokus på det som skjer med vær og klima, være til nytte for folk slik at de forstår mer av den verden vi lever i. Jeg håper det vil spore til fortsatt interesse, og til at Bjerknessenteret blir brukt som kilde til god kunnskap om klimaendringene vi opplever og vil oppleve.

Hvorfor er klimaforskning så viktig når vi snakker om været?

- Klimaet er det gjennomsnittlige været. Når klimaforholdene endrer seg vil også været endre seg. For eksempel kan hyppigheten av ekstremvær endre seg som følge av at klimaet endrer seg.
Derfor er det en tett sammenheng mellom vær og klima, selv om vi ikke varsler været på enkeltdager eller enkelte uker langt inn i framtiden. Det vil være en umulighet. Men vi kan forhåpentligvis si noe om sannsynlighetene for bestemte værtyper i fremtiden.