Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Natt over Bergen. Foto: Jerry Tjiputra

Bjerknesdagen for skoler 

Her er skoleprogrammet på Bjerknesdagen 4. oktober

Body

Tradisjonen tro drar vi i gang Bjerknesdagen i samarbeid med BIFF.  4. oktober ønsker vi videregående skoler i Bergensområdet hjertelig velkommen til en dag med film og klimaforedrag fra aktuell forskning på Bjerknessenteret. 

Vi viser utdrag fra filmen The Third Industrial Revolution - i tillegg til to korte og interessante foredrag fra forskningen på Bjerknessenteret laget spesielt for videregående skoler.

  • "Klima i tidligere varme perioder" - Stijn De Schepper (Uni Research og Bjerknessenteret) 
  • "Hvordan havstrømmer og vær påvirker livet i havet" - Kjersti Opstad Strand (Havforskningsinstituttet og Bjerknessenteret) 
  • "Hva kan havstrømmene i Nordatlanteren og De nordiske hav fortelle om kommende klima?" - Helene Langehaug (Nansensenteret og Bjerknessenteret)  
  • "Havet puster" -Friedrike Fröb (UiB og Bjerknessenteret) 

Ingjald Pilskog er klimamodellør ved Bjerknessenteret og Uni Research, han vil holde et kort foredrag som binder sammen filmens innhold og forskningen ved Bjerknessenteret. 


Vi har delt dagen i to:  

kl 09.00-11.00 i Egget på Studentsenteret

kl. 12.00-14.00 i auditorium 3 på Dragefjellet

Meld deg og din skoleklasse på her og velg hvilken sesjon dere vil delta på

Vi gleder oss! 
 
 

The Third Industrial Revolution 

Dokumentaren The Third Industrial Revolution er en del av klimafilmene i årets BIFF-program. Dokumentaren er basert på boken med samme navn av Jeremy Rifkin, en amerikansk samfunnsviter, økonom og politisk rådgiver. Bak seg har han en lang rekke bøker om hvordan teknologisk utvikling påvirker samfunn, arbeidsliv, økonomi og miljø.  

Jeremy Rifkin, photo by Stephan Röhl
Jeremy Rifkin, fotografert i 2009 av Stephan Röhl. Fra Wikimedia Commons 

Filmen og boken tar utgangspunkt i pågående klimaendringer og konsekvenser i dagens samfunn. Rifkin ser det pågående grønne skiftet som en del av en tredje industriell revolusjon. Endringen til fornybare energikilder handler ikke bare om selve energikilden, men også hvordan  delingsøkonomien endrer infrastruktur og dagens måter å fordele energi. 

Rifkin ser på hvordan fornybare energikilder kan produsere energi uten å måtte kjøpe drivstoff. Internett gjør det mulig for folk å utføre arbeid over hele verden uten å ha beveget seg en meter. 3-D-skrivere gjør at en designer kan sitte i Sogn og selge produkter i Sydney som om det var på den lokale butikken. Disse endringene lover oss et bedre, mer bærekraftig samfunn. Men disse endringene har sin kostnad. Våre samfunn og økonomier er tilpasset fossile energikilder. Bare se hvordan kullarbeiderne i USA kjemper for sine arbeidsplasser og i Norge er det kampvoteringer i LO mellom dem som ønsker økt satsing på oljeutvinning og dem som ønsker å frede områder. Mesteparten av vår produksjon er basert på store, sentrale fabrikker. Alle de som arbeider eller har investert i den eksisterende økonomien vil måtte omstille seg.

Er vi villig til å betale denne kostnaden? Har vi råd til å la være?