Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Video og tegninger fra Bangladesh og Valestrand. Redigert av Andreas Graven 

Barnas stemme i klimadebatten

Klimakunstprosjektet som gir barna en stemme i klimadebatten strekker seg fra Valestrand skole på Osterøy til Bangladesh.

Klimaforskeren Mathew Stiller-Reeve i Uni Research og Bjerknessenteret har sammen med en gruppe kunstnere bidratt til å formidle barns tanker og meninger rundt klima og vær.

I det nylig avsluttede klimakunstprosjektet, som har pågått over noen måneder, har barna fått undervisning i klimaforskning og kunst.

– De har på bakgrunn av dette tegnet og malt det som ligger dem på hjertet. Tegningene gir et innblikk i barnas perspektiver, og hva de synes er viktig tanker å få frem rundt klima og vær, sier Mathew Stiller-Reeve.

Mathew Stiller-Reeve, forsker ved Uni Research og Bjerknessenteret

Klimakunstprosjektet var først på Valestrand skole, og så tok Mathew med seg tegningene deres til Bangladesh etterpå.

Se alle tegningene til de norske skolebarna her - og alle tegningene fra Bangladesh her.

Reeve besøkte en skole Bangladesh, som har vært en del av forskningsprosjektet TRACKS, og hadde tilnærmet samme opplegg der.

I slutten av prosjektet sammenlignet og diskuterte barna i Bangladesh forskjellene mellom sine egne bilder og bildene fra Valestrand skole. De norske elevene gjorde tilsvarende. 

– Gjennom dette prosjektet ønsker vi å gi barna i to ulike hjørner av verden en stemme i klimadebatten. Samtidig vil vi lære barna hvor viktig det er å ta inn over seg andres perspektiver når det gjelder disse store temaene, forteller Mathew.