Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Atlanterhavets påvirkning på globalt klima

Lea Svendsen disputerer 03.06.2016 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: ”Impacts of Atlantic multi-decadal variability on the Indo-Pacific and Northern Hemisphere climate”.

Temperaturen i havet endrer seg saktere enn i atmosfæren. Temperaturer på land kan variere med flere grader mellom morgen og kveld, mens temperaturer i havet er mer stabile. I Atlanterhavet har det blitt observert trettiårs perioder med temperaturer varmere enn normalt som etterfølges av trettiårs perioder med kaldere temperaturer, før det igjen blir varmere.

Siden Atlanterhavet ser ut til å følge en slik sekstiårs syklus, kan temperaturer i Atlanterhavet i prinsippet predikeres flere tiår frem i tid. Hvis temperaturvariasjoner i Atlanterhavet i tillegg kan påvirke klima globalt vil dette gi oss muligheter til å gi klimavarsler ti til tretti år frem i tid. Det er derfor av interesse å forstå hvordan Atlanterhavet kan påvirke klimavariasjoner globalt. Denne avhandlingen undersøker hvordan tiårige variasjoner i Atlanterhavet påvirker klima over den nordlige halvkule, fra nedbør i India i sør til temperaturer i Arktis i Nord.

Resultatene fra denne avhandlingen bekrefter at temperaturer i Atlanterhavet har en 60 års syklus. I tillegg konkluderes det med at selv om variasjoner i Atlanterhavet er viktig for globale klimavariasjoner på tiårig tidsskala, så bidrar også andre faktorer som langsomme variasjoner i Stillehavet og vulkanutbrudd til disse variasjonene. For eksempel kan tiårige variasjoner i Stillehavet være viktigere for temperaturer i Arktis enn før antatt. Kunnskap om både variasjoner i Atlanterhavet og Stillehavet vil være nødvendig for klimavarsler ti år frem i tid.

Denne avhandlingen gir dermed ny innsikt i hva som driver tiårige variasjoner i klima globalt, og bidrar til å forbedre prediksjoner og klimavarsler ti til tretti år frem i tid.