Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Årbok med klima som tema 

Årets årbok fra Universitetsmuseet har kun ett tema: "Klima i endring". Det betyr mange bidrag fra Bjerknesforskerne. 

"Forskning, nye arkeologiske funn og klimaindiaktorer fra museumssamlingene bidrar alle med kunnskap om årsaker og virkningene av at klimaet nå endrer seg. Dette handler årets utgave av Årbok for Universitetsmuseet om.

Tidsserier,  målinger, kjerneprøver og materiale fra museets naturhistoriske samlinger, geologi og biologi (osteologi og pollenanalyse ) er viktige datagrunnlag for å forstå klimavariasjoner over tid. Med et nå varmere klima foregår nedsmelting av breer og fonner raskere og avdekker nye arkeologiske funn som kan fortelle os mer om menneskers historie. Dette spennende arkeologiske materialet utvider også kunnskapen vår om endringer i klimaet. Temaet for årboken denne gang har altså et tverrfaglig perspektiv med artikler som i stor grad henter eksempler og forteller om prosjekter fra Vestlandet."

Dette skriver Jo Høyer, rådgiver ved Universitetsmuseet om den ferske årboka på uib.no

Årbok 2015 Universitetsmuseet i Bergen Her finner du årboken i pdf

Innholdet (Bjerknesforskere uthevd): 

Jo Høyer:  Forord – Klima i endring  

Svein Indrelid, Anne Karin Hufthammer og Atle Nesje: Om reinsdyrfangst, rein og klima på Hardangervidda i eldre tid 

Eystein Jansen: Hva driver langsiktige og kortsiktige klimaendringer? 

Ellen Viste, Asgeir Sorteberg og Tore Furevik: Vestlandsregnet – blir det våtere enn før? 

Carin Andersson og Audrey J. Geffen: Hvordan studere havets og klimaets historie? 

Atle Nesje: Breane på Vestlandet – har dei eksistert kontinuerleg sidan siste istid?  

Atle Nesje: ”Den vesle istida”... fattige og nødlidende Mennisker af Frøgt for overhengende Fare og Uløcke ved ermelte grumme Sneebrede...  

Morten Ramstad: Siste kapittel om de norske høyfjellsfonnene?  

Morten Ramstad: Ringshornet - klima, mennesker og reinsdyr gjennom 4000 år 

Trond Eilev Linge, Tore Bjørgo, Øystein Skår og Tore Slinning: Funn av kjelke frå jarnalder på Vossaskavlen 

Leif Inge Åstveit: Ramberafunnet - en historie om et unikt høyfjellsfunn, blodig reinsdyrfangst og storhetsdager i romertid 

Mons Kvamme og Atle Nesje: Fødselsattesten for Jostedalsbreen ligg i ei myr i Sygneskaret i Oppstryn 

Bjarte Jordal, Endre Willassen, Anne Karin Hufthammer, Tor Tønsberg og Jo Høyer: Klimaendringer – spor i museets samlinger