Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Golfstrømmen spiller en viktig rolle i vårt klima. Ny studie viser at varmetransporten til de nordiske hav har økt med 30 prosent det siste århundret. Foto: Gudrun Urd Sylte

Ny studie: Golfstrømmen har blitt sterkere det siste århundret

Innstrømmingen av varmt vann fra Golfstrømmens gren til de nordiske hav har hatt en jevn økning både i temperatur og volum det siste århundret.

Body

Dette viser ny studie som sammenfatter forskningsresultater fra de siste 100 årene, ledet av Lars H. Smedsrud, professor ved UiB og forsker ved Bjerknessenteret. 

– Det var overraskende å finne så klare og konsistente resultater på at innstrømmingen har økt ganske jevnt de siste 100 årene, som betyr at Golfstrømmens forlengelse inn i de nordiske hav har blitt sterkere, sier forsker Lars H. Smedsrud.

Overraskende volumøkning

Med den overraskende volumøkningen har varmetransporten totalt økt med hele 30 prosent, viser studien. Smedsrud og kolleger har sett på utviklingen i sammenheng med issmeltingen i Arktis, smelting av breer på Grønland og opptak av CO2 fra atmosfæren, ved å sammenfatte forskningsresultater fra det siste århundret.

– Mens vi har forventet økt temperatur som følge av global oppvarming, er det egentlig ingenting som skulle tilsi en økning i volumtransporten. Men økningen er konsistent med både sterkere vind og tap av sjøis. Vi ser også at havsirkulasjonen har økt i både den horisontale og vertikale delen av sirkulasjonen i de nordiske hav og Arktis.

Golfstrømmen
Figur som viser forholdet mellom den varme atlantiske innstrømmingen over Grønland-Skottland-ryggen og dens påvirkning på (1) varmetap til atmosfæren, (2) utstrømming av kaldt dypvann, (3) CO2-opptak, (4) issmelting på Grønland, og (5) sjøis i Arktis. Grafikk: Marlo Garnsworthy/Icebird Studio

 

Havsirkulasjonen i fremtiden er usikker

Smedsrud forklarer at global oppvarming potensielt kan svekke den vertikale delen av havsirkulasjonen i fremtiden. Dette er den delen av havsirkulasjonen mange kjenner som Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC).

– Dette vil i så fall påvirke Golfstrømsystemet, men det er mye som tyder på at den horisontale delen av sirkulasjonen vil fortsette som før, når sjøisen smelter og slipper mer varme fra havet opp til atmosfæren.

Hvilken endring som vil være sterkest er ennå for tidlig å si. Studien viser imidlertid at tap av sjøis i Arktis har foregått jevnt over de siste hundre årene og tillat sterkere opptak av CO2 fra atmosfæren.

– Sjøisen isolerer det varme havet fra den kalde lufta om vinteren. Når det er mindre sjøis, blir det mye større varmeoverføring fra havet til lufta. Det innebærer at lufta blir varmere og vintrene mildere. Her er det en klar sammenheng med økningen av den varme innstrømmingen til Arktis, sier Smedsrud.