Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Siri Helena Halvorsen

Kommunikasjonsrådgiver ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

Kommunikasjonsmedarbeider

Rom 4080, 4th floor, Bjerknes Centre for Climate Research, Jahnebakken 5.