Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Siri Helena Halvorsen

Kommunikasjonsrådgiver ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

Kommunikasjonsmedarbeider

Rom 4080, 4th floor, Bjerknes Centre for Climate Research, Jahnebakken 5.

– Topografien under breen var overraskande variert. Isen skjuler både djupe dalar og bergtoppar. Breen ligg ikkje på noko platå, snarare tvert imot, seier Fanny Ekblom Johansson som saman med fleire har kartlagt landskapet.