Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Henrik Sadatzkis forskning kobler endringer i sjøisdekket i de nordiske hav til brå temperaturhopp på Grønland for 30–40 000 år siden. Illustrasjonsbildet viser isfjell ved kysten av Grønland i 2014. Foto: Willem van der Bilt

Ny doktoravhandling løser mysterier om hurtige klimaendringer

Henrik Sadatzki har rekonstruert forandringer i sjøisdekket mellom Norge og Grønland i perioden 30-40 tusen år siden og funnet at de plutselige klimaendringene i stor grad var drevet av brå tilbakesmelting av sjøis. Dermed har han løst et av de store spørsmålene i forståelsen av hvordan plutselige klimaendringer kan oppstå.

Body

Den siste istiden mellom 10.000 og 100.000 år tilbake, var preget av gjentatte og nærmest plutselige klimaendringer som fikk globale virkninger.

Vi vet fra iskjerner fra boringer i innlandsisen på Grønland at disse brå klimaskiftene førte til temperaturøkninger på opptil 15 grader på Grønlands innlandsis.

Dette er de mest kjente hurtige klimaendringene vi kjenner til. De blir kalt Dansgaard-Oescher hendelser i forskningen og mekanismene bak dissehendelsene er ikke helt avklart. Det har lenge vært antatt, men ikke bevist, at forandringer i sjøisdekket og havstrømmene i Nordatlanteren og Norskehavet har spilt en vesentlig rolle i å drive disse forandringene.

Henrik Sadatzki har i sine studier undersøkt og rekonstruert endringer i sjøisdekket i De nordiske hav og fastlagt tidspunktet for sjøisendringene og deres betydning gjennom flere hurtige Dansgaard–Oeschger hendelser i perioden ca. 30,000–40,000 år før nåtid.

Han har utført dette ved å analysere spesifikke organiske molekyler fra havbunnsedimenter som inneholder molekyler som bare kan ha vært produsert av alger og annet planteplankton som levde inne i sjøisen i denne tidsperioden for mange tusen år siden.

Sadatzkis avhandling viser sjøisendringer med en detaljgrad som er unik og viser hvordan det i kalde faser var langt større sjøisutbredelse enn i dag.

Dette sjøisdekket forsvant dramatisk raskt over kort tid like før vi registrer de brå oppvarmingene på Grønland. Brå endringer i sjøisdekket må derfor ha skapt brå temperaturendringer ved at varme fra havet kunne spre seg til atmosfæren.

Resultatene er bevis for at teorien om at sjøisendringene var drivende i de brå klimaskiftene er korrekt. Resultatene som viser ekspansjon og tilbakesmelting av sjøis gir også viktige perspektiv for hva som kan skje om like brå endringer i sjøisdekket over Arktis skjer i fremtiden.

Gjennom Sadatzkis avhandling “Sea ice variability in the Nordic Seas over Dansgaard–Oeschger climate cycles during the last glacial – A biomarker approach” har vi fått helt ny kunnskap om hva som driver brå klimaendringer, og arbeidet er i ferd med å bli publisert i ledende internasjonale tidsskrift.