Gå til hovedinnhold

Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Øyeblikksbilde av været på jorden 10. mars 2015 kl 12.00. Satellittbilde fra yr.no

Nordpolens skjebne berører været vårt

Et raskt smeltende Arktis påvirker været hos oss, og været påvirker igjen ismassene i nord. Erlend Moster Knudsen undersøker effektene og samspillet i sin doktorgradsavhandling. 

 

Erlend Moster Knudsen
Erlend Moster Knudsen. Foto: UiB

MSc. Erlend Moster Knudsen disputerer fredag 20. mars 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Linking Northern High-Latitude Cryospheric Changes to Large-Scale Atmospheric Circulation”

 

Sjøisen i Arktis og breisen på Grønland samspiller med værsystemene. Det påvirker igjen været på våre breddegrader. I avhandlingen har Knudsen undersøkt hvordan effektene av et raskt smeltende Arktis virker på våre værsystemer og hvordan værsystemene igjen påvirker ismassene.

Endringer i ismassene i Polhavet og på Grønland har gjensidig endret og vil trolig endre temperatur, vindfelt, høytrykks- og lavtrykksbaner, nedbørsmønstre og variasjoner i inngående solstråling og utgående bakkestråling. Dette kommer fram både i observerte data og i framtidige projeksjoner.

 

Resultatene viser at lavtrykkene tar en mer sørlig bane når sjøisen i Arktis smelter raskt om sommeren. Island og Nord-Norge har da fått uvanlig varme og tørre somre, mens lavtrykkene i stedet går over De britiske øyer og gir mer stormfulle, kjølige og våte somre i Storbritannia og sørlige Skandinavia. Varmt er det derimot rundt Middelhavet og Sentral-Asia, hvor hetebølger og tørke er faretruende.

Om høsten viser dataene et annet bilde framover. Etter som sjøisen smelter vil temperaturen øke kraftig i nord. Det gir mer nedbør over store deler av den nordlige halvkule. Ettersom temperaturforskjellen mellom Nordpolen og Ekvator svekkes, vil stormene generelt også forflytte seg nordover. Hvorvidt dette gir flere stormer inn vår kyst er usikkert,  men det gjennomsnittlige lavtrykket blir trolig kraftigere.


Posisjonen til høy- og lavtrykk er også viktig for Grønlandsisen. Mens økt forekomst av høytrykk gir mer solinnstråling og dermed oppvarming om sommeren, bringer lavtrykk med seg snø som gjør at isen legger på seg store deler av året.

Samlet sett gir avhandlinga et mer helhetlig bilde av hvilke komplekse mekanismer som gir uvanlige isforhold i Arktis og hvordan disse igjen påvirker værsystemene på våre breddegrader.

 

Personalia:

Erlend Moster Knudsen er født i 1986 og oppvokst i Sandefjord. Han tok sin MSc. i klimadynamikk ved Universitetet i Bergen i 2011. Hans doktorarbeid er utført ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret i Bergen og delvis ved Colorado State University og University of Alaska Fairbanks i USA.

 

Tidspunkt, sted og tittel for prøveforelesning:

13.03.2015, kl. 09:00, Auditoriet i Østfløyen, Geofysisk institutt, Jahnebakken 3.
”Can Northern Hemisphere Snow Cover Impact the Atmospheric Circulation and Weather Extremes? Mexhanisms and Potential for Predictability”.

 

Tidspunkt og sted for disputas:

20.03.2015, kl. 13:15, Auditoriet i Østfløyen, Geofysisk institutt, Jahnebakken 3

 

Kontaktpersoner:

Erlend Moster Knudsen, 55 58 47 55 (a), 400 48 664 (m), erlend.knudsen@gfi.uib.no

 

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling, kontakt kandidaten direkte.