Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Jevnt trykk er viktig. Ingen egg kom til skade under dette forsøket. Foto: Ellen Viste

Må ikke knuses

Egg tåler utrolig mye, men knuser av ingenting. Hvor mye kan du utsette et egg for?

Body
Elin Darelius
Ved å feste isoporkrus til måleinstrumenter som ble senket til mer enn 4000 meters dyp, fikk Elin Darelius demonstrert effekten av høyt trykk. Elever ved en barneskole i Bergen hadde tegnet på koppene og sendt dem med ekspedisjonen. Hvordan ville det gått med et egg? Foto: Ellen Viste

Et lite kakk mot kanten av en bolle er nok til å få skallet til å sprekke, samtidig som du kan spasere over en kartong med egg uten at noen av dem knuser. Egg er skjøre og sterke på samme tid. Er trykket jevnt fordelt, blir det ingen omelett. Men hvor høyt trykk tåler et egg? Kan man senke det ned i havet? Utvilsomt et stykke, men hvor langt?

– Grimt langt, sier Elin Darelius, førsteamanuensis i oseanografi ved Bjerknessenteret og Geofysisk institutt ved UiB. 

Under et tokt i Antarktis i 2017 senket hun isoporkopper ned til mer enn 4000 meters dyp. Der nede er trykket nesten 400 ganger høyere enn ved overflaten. Det gikk ikke bra med isoporkoppene. Luften i isoporen ble skvist ut, så de krympet. Men å vise hvor sammenpresset de ble var også hensikten. 

Et egg ville klart seg mye bedre. Elin har ikke selv forsøkt å senke egg ned i havet, men ombord i forskningsskipet var det andre som hadde gjort det. De hadde erfart at egg kunne senkes like langt ned som isoporkoppene uten å få en brist. 

– Så lenge trykket er likt rundt hele egget, tåler eggeskallet svært høyt trykk. 

Selv om vi kan tenke på trykket som vekten av vannet over egget, virker trykket i alle retninger. Alle deler av eggeskallet utsettes for samme trykk. Og ikke bare skallet, men væsken inne i egget hindrer det i å bli presset sammen når trykket stiger fordi egget senkes dypere. Vi mennesker har fellestrekk med både egg og isoporkopper. Rundt 60 prosent av oss er vann, men vi har luft både i lungene og andre steder.

Hvis presset mot et egg blir ujevnt, må skallet vike. Prøv å klemme i stykker et hardkokt egg med fingrene. Det er nær sagt umulig, men med en gang skallet har en ørliten brist, skreller du lett av resten. 

Kan du finne andre krefter å utsette et egg for? Husk, den som knuser egget sitt har tapt. 

Fire eggende eksperiment