Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Ellen Viste

Rådgiver / Adviser

Bjerknes-UiB

Jahnebakken 5, Bergen

Profile picture for user ellen.viste@uib.no

Phone: 55584393

Harald Sodemann får hjelp av skigåere til å finne ut hvor snøen kommer fra. Årets påskeprosjekt må imidlertid utsettes til neste år. 

Mens vi tenner adventslys og handler julegaver, har geologer fra Bergen dratt langt mot sør. På Kerguelen i Sørishavet skal de lete etter gamle dagers vestavind.

I de kaldeste årene av siste istid nådde iskappen De britiske øyer og Polen. Ny forskning har avdekket en grønn flekk langt nærmere Nordpolen. På en halvøy på Svalbard var det isfritt land.