Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Ellen Viste

Rådgiver / Adviser

Bjerknes-UiB

Jahnebakken 5, Bergen

Profile picture for user Ellen Viste

E-mail: ellen.viste@uib.no

Phone: 55584393

Den mørke middelalderen var ikke bare mørk. Perioden var varm, og i deler av Europa bidro varmen til vekst og velstand. Verre ble det da klimaet brått ble kaldere.

Et markant fall i havnivået i Karibia for tjue år siden fikk forskere til å lure på hva som styrer havstigning i regionen.

Verdens CO2-utslipp har steget fra i fjor. Dermed når både utslippene og CO2-innholdet i atmosfæren et rekordnivå.

Uvær som falt sammen med høyt tidevann, har sendt sjøen innover norske byer de siste tiårene. Hvis de samme lavtrykkene hadde passert til andre tidspunkt, kunne vannet stått enda høyere i gatene.

Nord-Atlanteren pendler mellom varme og kalde tiår. Et hundreår er for kort til å vise hvorfor. Klimamodeller og gamle skjell skal strekke måleserien tilbake til vikingtiden.

Skal man kunne forutsi fremtidens fiskeressurser, må man vite hvilke forhold fisken lever under nå. Et internasjonalt samarbeidsprosjekt prøver å rette opp ubalansen mellom nord og sør.