Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Laboratorier

Våre forskere er tilknyttet mange ulike laboratorier. Her gir vi deg oversikten.

Body

1. EARTHLAB – Earth Surface Sediment Laboratory

2. FARLAB - Facility for advanced isotopic research and monitoring of weather, climate, and biogeochemical cycling

4. Sclerochronology Lab

4. TElab - Uni Research Trace Element Lab

5. Laboratorier tilknyttet ICOS: 

  • The Chemical Oceanography Laboratory

 

 

1. EARTHLAB - Earth Surface Sediment Laboratory

The Earth Surface Sediment Laboratory (EARTHLAB) er et nasjonalt infrastrukturprosjekt finansiert av NFR infrastruktur program 2014, med base ved Institutt for geovitenskap (GEO). Hovedformålet med EARTHLAB er å tjene geovitenskapsmiljøet i Bergen, inkludert palaeoklimaforskningen ved Bjeknessenteret, med toppmoderne infrastruktur for sedimentanalyser.

jostein bakke
Prosjektleder Jostein Bakke (GEO)

EARTHLAB-Sediments tilbyr fasiliteter for utarbeidelse og undersøkelse av sedimentprøver. Det inkluderer ett bredt utvalg partikkelstørrelse- og karakteriserings- målinger samt kjerneskannere; CT-skanner (CT-ALPHA-CORE ProCon X-ray), hyperspektral-scanner (SPECIM SCS), multi sensor core logger (GEOTEK), XRF-skanner (ITRAX), kornfordelings- og formanalyser (Mastersizer 3000, Coulter Counter, SediGraph, morfologi G3).

EARTHLAB-Chronology er utstyrt for utvinning og utarbeidelse av tefra-prøver for videre analyser (f.eks geokjemiske fingeravtrykk) fra ulike sedimentær arkiv. Laboratoriet inkluderer også ett røntgendiffraktometer (Bruker D8 Advance ECO), og muligheter for Lead 210- (210Pb) dateringer.

EARTHLAB-magnetism er en videreføring av infrastrukturen for studier av miljømagnetisme ved det Paleomagnetiske laboratoriet ved GEO. Det inkluderer en rekke instrumenter for kjerne-, prøve- og feltmålinger av magnetisk mottakelighet (Bartington MS2 punkt sensor, AGICO MFK-en FA, BRNO KLY2 kappabridge) samt steinmagnetometer.

EARTHLAB-Field equipment inkluderer ett bredt spekter av lette og mellomlette sedimentkjerneboringsutstyr, jordisk LIDARscanner (Riegl), georadarsystemer (MALÅ og Blue - systemer), og lett seismisk utstyr (Edgetech Chirp).

Forskere involvert ved UiB: Jostein Bakke (Prosjektleder),  Haflidi Haflidason (nestleder), Eivind Støren (lab-manager), Torgeir Opeland Røthe (PhD-student).
Finansiering: NFR (Norsk Forskningsråd)

Besøksadresse: Realfagbygget, Allégaten 41
nettside: http://www.uib.no/en/earthlab

 

2. FARLAB - Facility for advanced isotopic research and monitoring of weather, climate, and biogeochemical cycling

Laboratoriet åpner for ny og avansert forskning på stabile isotoper. Det skal gi mer og ny kunnskap om vær, klima og det biogeokjemiske kretsløpet. FARLAB utfører isotopanalyser av nær alle salgs materialer – vann som regn, sjøvann, vanndamp, og i karbonat som i fossile skjell, dryppsteiner, undersjøiske dyphavspiper, og i organiske molekyler og gasser fra hydrotermiske system.

Ulysses Ninnemann
Prosjektkoordinator: Ulysses Ninnemann (GEO)

Fasilitetene for isotopanalyser i FARLAB gir forskerne tilgang til flere nye metoder som tidligere ikke har vært tilgjengelige i Norge. Laboratoriet vil nå kunne spille en nøkkelrolle i et voksende internasjonalt nettverk rundt målestasjoner for stabile isotoper i den Nord-Atlantiske og Arktiske regionen. Det nye utstyret kan også lett transporteres. Det kan tas med på skip eller i fly for målinger i felt, og disse direkte målinger vil kunne justere innsamlingen slik at man vil få best mulige datadekninger.

Forskere involvert ved UiB: Professor Ulysses Ninnemann (Prosjektkoordinator), Nele Meckler and Harald Sodemann
Partnere: Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret

Finansiering: NFR (Norsk Forskningsrådl): 16,6mill NOK

 

3. Sclerochronology Lab

Sklerokronologilaboratoriet er ustyrt for å forberede, ta prøver av og analysere ulike biologiske arkiver med årlig vekst. Hovedaktiviteten er sklerokronologiske studier av skjell.

Laboratoriet er utstyrt med Buhler-sager for høy og lav hastighet, og en slipe- og pussemaskin. Det finnes stereomikroskop og lysmikroskop, og avansert programvare for bildeanalyse av vekstendringer. Laboratoriet er også utstyrt med instrumenter for prøvetaking på mikroskala, både automatisk og manuelt.

Daglig drift: Carin Andersson Dahl.
 Besøksadresse: Jahnebakken 5.

 

4. TElab - Uni Research Trace Element Lab

TElab er et godt utviklet laboratorium som i hovedsak analyserer elementære forhold i marine karbonater som for eksempel magnesium/kalsium-innholdet. Her analyseres dyreplankton, koraller og skjell, med den hensikt å gi nøyaktige beregninger av temperaturvariasjonene i havet. Med en rask tilrettelegging av instrumentet er det også mulig å få analysert vannprøver og oljeprøver.

trace element lab
Amandine Tisserand og Jørund Strømsøe styrer den nye laben.

Laboratoriet huser forberedelsesfasiliteter og en ny Agilent 720 ICP-OES med en SPS 3 Autosampler og SVS 2 produktivitetspakke. Forskere og teknisk personale ved Bjerknessenteret er i stand til å gi råd og veilede forskere og studenter i prosessen med å analysere foraminiferer (dyreplankton fra havet) for paleo-klimatiske rekonstruksjoner. Laboratoriet er åpent for alle som trenger å få gjennomført denne typen analyser, og har kapasitet til å påta seg kommersielt arbeid og henvendelser om analysene er velkomne.

Prosjektledere: Jørund Strømsøe og Amandine Tisserand, Vitenskapelig ansvarlig: Trond. M. Dokken
Partnere: NORCE og Bjerknessenteret

Finansiering: Senter for Klimadynamikk (SKD)
Besøksadresse: Allégaten 55 (4th floor)

 

5. Laboratorier tilknyttet ICOS: 

The Chemical Oceanography Laboratory

Laboratoriet for kjemisk oseanografi støtter forskningsgrupper med aktiviteter knyttet til kvantifisering av luft-sjø karbonstrømninger og vannmasse-bevegelser og -dynamikker. Laboratoriet bruker spesialiserte instrumenter for å måle sjøvann for trykk av karbondioksid, total uorganisk karbon, alkalitet, oppløst oksygen, saltholdighet, og sporstoffene SF6 og KFK 12. Jevnlig blir instrumentene tatt med til sjøs på forskningstokt for å utføre analyser gjennom hele døgnet. 

Laboratoriet er hjem for det havtematiske senteret (OTC), en undergruppe av the Integrated Carbon Observation System (ICOS) som er en strategisk forskningsinfrakstruktur. Dette europeiske nettverket er ansvarlig for havobservasjoner som brukes for å forstå den globale karbonsyklusen og klimagassutslipp. Laboratoriet er ansvarlig for å sette sammen beste praksisrutiner, kalibrering av instrumenter og kvalitetsmerking av marine ICOS-stasjoner, som til sammen sikrer at overflate- og dyphavskarbondata er av høy kvalitet. 

Daglig drift: Tor de Lange og Kristin Jackson
Besøksadresse: Allégaten 70