Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Kommentar

106 results

Fageksperter blir avfeid med den største letthet i debatten om klimaendringene.

KLIMADEBATTEN. Vi kan ikke basert på misforståelser eller feiltolkninger forkaste rådende teorier og kunnskap om klima.

”Det andre” CO2-problemet – forsuring av havet - er større enn tidligere antatt.

Den 28. Februar forlot hurtigruta MS Nord-Norge Sør-Georgia. Med seg i lasten frakter den fruktene av fire ukers intenst feltarbeid, møysommelig katalogisert og pakket. Når båten ankommer havna i Bergen i begynnelsen av mai begynner den virkelige jobben.

Jeg er for tiden med på en merkelig kampanje. Vi jakter på polare lavtrykk og sender tyskere inn i dem med fly.
Kommentar og foto: Forsker Erik Kolstad
 
 

Det blir hevda at aukinga i global temperatur har stoppa opp. Er dempinga i veksten dei siste få åra berre eit uttrykk for støy som ikkje let seg varsle? Det er forventa at den globale oppvarminga vil halda fram, derfor kan vi venta oss nye rekordar innan nokre få år, skriv Sigbjørn Grønås i denne kronikken.

Himmelens korrekturlakk, sang Anne Grete Preus, mens hun kikket på snøen utenfor vinduet. Helgens snøfall over Sørlandet kom sånn sett ganske betimelig, som et symbol på et nytt år og nye forsetter. Tallene 2008 skrevet i kursiv på toppen av et blankt ark. Et helt nytt ark, eventuelt et fylt av korrekturlakk.

SAKLIG DEBATT, TAKK. Klimaforskernes varskurop har satt klima på dagsordenen. Bra. Men vi trenger ikke krisemaksimerende klimahysterikere som ikke vil diskutere, mener to klimaforskere.

Det viktigste er dog at alle tilgjengelige analyser viser at havet stiger, skriver Helge Drange, Atle Nesje og Arne Melsom i et tilvar til debattinnlegg fra Willy Fjeldskar.

For en forsker med spesialområde fortidsklima og vegetasjonshistorie, befinner diskusjonen om traseen til en høyhastighetsjernbane mellom Bergen og Oslo seg på et sidespor.

Forsuringen av havet øker tydelig. Vi og andre ledende
havforskere mener det er god grunn til å rope «varsku her».
 

Tall fra FNs klimapanel for heving av havet bygger på utvidelse av havet ettersom det varmes opp, samt smelting av isbreer på midlere og lavere bredder. Smelting fra de store iskappene på Grønland og i Antarktis bidrar lite, men står likevel for den største usikkerheten, skriver Sigbjørn Grønås og Ina T. Kindem i denne kronikken.

Knut Espen Solberg nådde denne uken sitt mål om å følge i
Roald Amundsens kjølvann til Gjøahavn. Denne gangen var det knapt tegn til is på veien gjennom Nordvestpassasjen.

Det britiske magasinet New Scientist lot nylig en isbjørn pryde forsiden under overskriften «Klimaendringer - en guide for de perplekse». Nettopp en slik guide ønsker vi å presentere her.

Av: Helge Drange, forskningsleder ved Nansen- og Bjerknessentert og Eystein Jansen, direktør ved Bjerknessenteret.

I følge rapporten fra FNs klimapanel IPCC til politikere om det vitenskapelige grunnlaget for klimaendringer (IPCC 2007), er det ingen tvil om at kloden varmes opp, skriver professor Sigbjørn Grønås i denne kronikken, der han går igjennom de kritiske bemerkninger som har vært rettet mot IPCCs rapport.