Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

#Carbon System

4 results

Å sprøyte partikler opp i atmosfæren ville bremse temperaturstigningen. Men for verdens økosystemer er det ikke noe fullgodt alternativ til andre klimatiltak.