Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Solar signal at the surface in the Northern Hemisphere. The upper panel shows the sea-level pressures associated with the maximum minus minimum of the solar cycle, at lag 0 ( i.e in the same time when the solar cycle peaks), at lag 1 (one year after), and so on. The lower panel portray the same but for the sea surface temperature.  

Kobler hav/atmosfære-system til solvariasjoner

Ny studie publisert i Nature Communications viser at variasjoner i det kombinerte hav/atmosfære-systemet påvirkes av solas aktivitetssyklus. Dette viktige funnet kan bidra i prosessen med å estimere langsiktige klimavarslinger.

Body

- Det er allerede kjent at solens elleveårige aktivitetssyklus påvirker svingningene i den øvre delen av atmosfæren. Samtidig viser modellsimuleringer at atmosfæren også kan variere i tidsskalaer rundt solas elleveårssyklus selv uten påvirkning fra sola. Dette gjør det vanskelig å forstå solas innvirkning på observert klima. Vårt bidrag er å finne og forstå denne påvirkningen og forlenge koblingene til å inkludere variasjoner i havet, forklarer Nour-Eddine Omrani en av medforfatterne til artikkelen. Han er postdoktor ved geofysisk institutt og Bjerknessenteret.

Nour-Eddine Omrani
Nour-Eddine Omrani. Foto: UiB

Det internasjonale teamet av forskere ledet av GEOMAR Helmholtz senter for havforskning i Kiel viser i studien hvordan den elleveårige aktivitetssyklusen til sola er knyttet sammen med den nordatlantiske oscillasjonen (NAO). Studien ble nylig publisert i det internasjonale tidsskriftet Nature Communications.

NAO er et klimatisk fenomen i Nord-Atlanteren som reflekterer svingningene av styrken til lavtrykket ved Island og Azorhøytrykket. NAO styrer styrken og retningen på vestavinden og stormbaner over Nord-Atlanteren fra vest til øst, og har også innvirkning på havsirkulasjoner.

Fastlåst med solas aktivitet

Denne nyoppdagede linken mellom NAO og solas aktivitet gjør at forskerne nå kan estimere mer presise målinger av klimavariabilitet over lengre perioder, kommer det frem i GEOMARs pressemelding.

Forskerne gjennomførte klimamodelleringer over en periode på 145 år, og med simuleringene fant de en konsistent tidsforsinkelse mellom variasjonene av solas aktivitet og mønsteret til NAO. Funnene blir i tillegg støttet av observert klimadata.

- NAOs svingninger samsvarer tydelig med solas elleveårige syklus. Sterke NAO-verdier fortsetter opptil tre år etter at solsyklusen når sitt sterkeste punkt. Dette funnet bidrar til å forutsi hvordan NAO kan variere over lengre perioder og hvordan vi kan tilpasse oss, forklarer Omrani.

NAO correlates with Solar cycle
Figure shows the synchronization of quasi-decadal NAO fluctuations through the 11-year solar cycle. The grey graph at the botton is the 11-year solar cycle. The top graph shows the variations of NAO without including the impact of the 11-year solar cycle, while the second graph shows the variations of NAO when it is simulated with the 11-year solar cycle. 

Påvirkning for Norge

Dette trykksystemet påvirker været i Norge i form av temperatur og nedbør. En positiv NAO-indeks vil gi milde og våte vintre i Norge og resten av Nord-Europa, mens en negativ NAO-indeks vil gi kjølige og tørre vintre. 

- Betydningen av våre resultat kan gjøre lite for å forbedre den konkrete værvarsling fra dag til dag, men i stedet vil funnene forbedre beregninger i hvordan vinterklimaet endres over lenger perioder, forklarer Omrani videre.

Å kunne beregne mer presise klimavariasjoner for fremtiden vil være nyttig for bransjer og aktiviteter som er avhengig av bestemte klimaforhold. Samtidig fremhever Omrani at det også er andre faktorer som bidrar til variasjoner i den nordatlantiske oscillasjonen.

- Det er fortsatt en lang vei å gå for å få gode og pålitelige langtidsvarslinger for opp til et tiår. Likevel er det viktig å inkludere svingningene i solas aktivitetsmønster for å lage vellykkede klimavarslinger, konkluderer initiativtaker og medforfatter professor Katja Matthes i GEOMARs pressemelding.

Les hele artikkelen hos Nature Communications: Solar forcing synchronizes decadal climate variability North Atlantic”.