Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Golfstrømmen frakter varmt vann nordover. Grafikk: Eli Muriaas / Bjerknessenteret

Hva vi snakker om når vi snakker om Golfstrømmen

Golfstrømmen frakter varmt vann nordover i Atlanterhavet mot Norge. Men før vannet kommer så langt, har strømmen delt seg og skiftet navn flere ganger.

Body

I 1769 fikk Benjamin Franklin laget det første kartet over Golfstrømmen. Den spanske oppdageren Ponce de León hadde skrevet om strømmen utenfor Florida allerede i 1513, og Franklin kunne basere seg på erfaringene sjømenn hadde gjort seg de siste par hundre årene.

Benjamin Franklins kart over Golfstrømmen
Benjamin Franklins kart over Golfstrømmen, fra 1769. Kilde: Wikimedia Commons

Franklins kart viser et konsentrert bånd som driver seilskuter nordover langs kysten av USA. Sør for Nova Scotia svinger vannet utover i Atlanterhavet. Der stoppet Franklin.

Når vi i Norge snakker om Golfstrømmen, mener vi ofte vannet som når norskekysten fra Atlanterhavet – langt utenfor Franklins kart. Noe av vannet i Norskehavet stammer ganske riktig fra havstrømmen på kartet. Men strømmen deler seg flere ganger før den kommer så langt som til oss, og de ulike greinene har fått ulike navn.

Kort oppsummert: Strømmen utenfor kysten av USA heter Golfstrømmen. Strømmen som fortsetter over Atlanterhavet, kalles Atlanterhavsstrømmen, og strømmen nordover gjennom Norskehavet kalles Den norske atlanterhavsstrømmen eller ganske enkelt Norskehavsstrømmen.

Strømmen deler seg

Når havforskere pukker på at det varme vannet som når Norge, ikke egentlig er Golfstrømmen, er det ikke for å være vanskelige. I hvor stor grad strømmen drives av vinden eller av forhold i selve havet, varierer fra område til område.

Hvor varm sjøen blir utenfor norskekysten, avhenger av mer enn det som foregår utenfor Florida. Uten å referere til strømmens greiner ved deres rette navn, er det vanskelig å diskutere betydningen av dem.

Golfstrømmen, Atlanterhavsstrømmen og Norskehavsstrømmen er overflatestrømmer. Enda viktigere blir det å skille dem når man kobler inn havstrømmer i dypet, slik man ofte gjør når man snakker om hvordan klimaendringer påvirker havets transport av vann og varme.

I denne animasjonen kan du se hvordan vannet i Golfstrømmen fortsetter i Atlanterhavsstrømmen og når Norge med Norskehavsstrømmen.

Filmen er laget av Eli Muriaas for Bjerknessenteret.