Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Med enkle modeller har Erwin Lambert undersøkt kompliserte sammenhenger i havstrømmene. Foto: Martin van Drongelen

Hva skjer med Golfstrømmen?

Erwin Lambert disputerer 29. november 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “On freshwater and the density-driven circulation in the northern seas”.

Body

Fra Atlanterhavet strømmer varmt vann mot Polhavet. Denne varmetransporten er viktig for lokalt klima, økosystemer, og isen i Arktis og på Grønland. Et av de store spørsmålene innenfor klima- og havforskning er hvordan Golfstrømmen endres ved global oppvarming.

Når den globale temperaturen stiger, smelter mer is i Arktis og på Grønland, og det blir generelt mer nedbør i nord. Dermed forventes økt ferskvannstilførsel til De nordiske hav i framtiden. Ferskvann kan fungere som lokk på havsirkulasjon og varmetransport, og noen forskere varsler at økt ferskvannstilførsel vil svekke Golfstrømmen. Denne muligheten ble tatt ut i det ekstreme (bokstavelig talt) i katastrofefilmen ‘The Day After Tomorrow’ fra 2004.

Erwin har utviklet teorier og modeller for å beregne hvordan ferskvann påvirker havsirkulasjon og klima i De nordiske hav og Polhavet. Med enkle modeller har han beskrevet havets dynamikk, og med mer komplekse modeller har han testet disse. Resultatene hans viser at mer ferskvann i Polhavet faktisk kan virke styrkende på havsirkulasjonen, og at slike endringer kan predikeres flere år fram i tid.

En oppsummerende konklusjon av Erwins avhandling er at det er lite sannsynlig at Golfstrømmen vil stoppe opp på grunn av økt ferskvannstilførsel i overskuelig framtid.

Les mer om Erwins forskning: Hele havet i tre bokser 

 

Om: 
Erwin Lambert (f. 1987) er oppvokst i Terneuzen, Nederland. Han har studert fysikk ved Utrecht Universitet, hvor han fullførte en mastergrad i fysisk oseanografi i 2014. Deretter flyttet han til Bergen hvor han har vært ansatt som stipendiat ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret for klimaforskning. Veiledere har vært Tor Eldevik, Peter M. Haugan (begge UiB), og Mike Spall (fra WHOI i USA). Erwin har nå flyttet tilbake til Utrecht, hvor han forsker på havnivåstigning ved universitetet.

 

Disputas: 

MSc. Erwin Lambert disputerer for ph.d.-graden onsdag 29. november 2017, kl. 13.15 i Auditorium 105, Jahnebakken 3.

 

Avhandlingens tittel:

 

”On freshwater and the density-driven circulation in the northern seas”

 

Opponent:

Professor, ph.d. Benjamin Marzeion 

Universität Bremen, Tyskland

 

Opponent:

Seniorforsker, lic.scient Bogi Hansen

Faroe Marine Research Institute, Færøyene

Setteopponent på disputas: Professor Tor Gammelsrød, Geofysisk institutt

                                                              

Øvrig medlem i komiteen:

Professor, dr.scient. Asgeir Sorteberg

Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

 

Leder av disputasen:

Professor Nils Gunnar Kvamstø, Universitetet i Bergen

 

 

Adgang for interesserte tilhørere.

 

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!