Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Global oppvarming

3 results

Ikke overraskende vil et varmere klima i Norge minske behovet for oppvarming, og dermed elektrisitetsbehovet. For resten av Europa er ikke sluttresultatet like opplagt, viser en ny konsekvensstudie.