Understanding climate
for the benefit of society

CO2-opptaket i havet svekkes

Nord-Atlanteren er det viktigste havområdet i verden for opptak av klimagassen CO2. Nå viser en ny Science artikkel at dette sluket for CO2 er mindre effektivt enn tidligere antatt.

Body

Bak Science arbeidet står flere forskere fra Bjerknessentert for klimaforskning og UiB, sammen med kolleger fra USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Spania. Forskerne trodde inntil nylig at Nord-Atlanteren jevnt og trutt tok opp cirka 0,6 gigatonn CO2 fra atmosfæren hvert år, og at dette ville fortsette i uoverskuelig fremtid.

- Nå viser det seg at CO22-opptaket varierer mye år for år, og at CO2 innholdet i overflatevannet stiger fortere enn i atmosfæren. Det siste innebærer at sluket blir mindre effektivt til å fjerne menneskeskapt CO2 fra atmosfæren, sier professor Truls Johannessen som har ledet teamet fra Bjerknessenteret-UiB.

Resultatet er basert på månedlige CO2-målinger i atmosfæren og havoverflaten, fra 2002 til 2007. Dataene hentes inn ved hjelp av instrumenter som er installert om bord på syv handelsskip, og som dekker Nord-Atlanteren på kryss og tvers. Målingene er en del av CarboOcean nettverket (http://www.carboocean.org/).
 

Mulige årsaker

Science artikkelen styrker forskernes bekymring for havets svekkede evne til ta opp CO2 under global oppvarming. Årsaken er trolig sammensatt. Det kan skyldes en naturlig svinging som følger den nordatlantiske havstrømmen, som har en tiårlig syklus, men mye peker på at i en varmere verden så svekkes havets evne til å absorbere CO2.
- Høyere havtemperatur, lavere PH-verdi, også omtalt som havforsuring, blanding med CO2rikt dypvann og horisontaltransport fra høyt CO2 område samlet reduserer havets evne til å ta opp CO2, hevder Johannessen.
 

Forsterker den globale oppvarmingen

Når havet tar opp mindre CO2, blir konsekvensen at større mengder av klimagassen blir værende i atmosfæren, og dermed forsterker drivhuseffekten. Foreløpige modellresultater utført ved Bjerknessenteret viser at naturens svekkede evne til å absorbere karbondioksid i seg selv kan øke klimagassinnholdet i atmosfæren med inntil 25 prosent mot slutten av århundret. Det tilsvarer mellom 0.5 og 1 grad i økt global temperaturstigning.
- Dette betyr at klimaendringene kan gå fortere enn det vi trodde, sier Johannessen.
Med naturens begrensede evne til å ta opp CO2 i fremtiden, så trengs enda sterkere utslippskutt enn det som gikk fram av den forrige rapporten fra FNs klimapanel for å kunne begrense den globale oppvarmingen til to grader.
 

Artikkelen det refereres til  

Andrew J. Watson, Ute Schuster, Dorothee C. E. Bakker,  Nicholas R. Bates, Antoine Corbière,  Melchor González-Dávila, Tobias Friedrich, Judith Hauck, Christoph Heinze, Truls Johannessen, Arne Körtzinger, Nicolas Metzl, Jon Olafsson, Are Olsen, Ý,Andreas Oschlies, X. Antonio Padin, Benjamin Pfeil, J. Magdalena Santana-Casiano, Tobias Steinhoff,  Maciej Telszewski, Aida F. Rios,  Douglas W. R. Wallace, Rik Wanninkhof, Tracking the variable North Atlantic Sink for Atmospheric CO2, Science Dec. 4  2009.
 

Kontaktperson

Prof. Truls Johannessen, Bjerknessenteret for klimaforskning og UiB, truls.johannessen@gfi.uib.no, tel 55 58 43 27 / 915 38 169.