Understanding climate
for the benefit of society

Debatt fra Arendalsuka 2019, ombord på Statsraad Lehmkuhl. (Foto: Andreas Hadsel Opsvik)

Møt Bjerknessenteret på Arendalsuka 2023

Debatter, foredrag, tegneserier og brettspill 14.-18. august.

Body

Bjerknessenteret og flere av våre samarbeidspartnere deltar gjennom Arendalsuka.

Tirsdag 15. august 

Det store bildet: Kokende EU-debatt – 15.15-16.00, Lavvoen

Med Sofie Høgestøl og Erik Bergesen, og aktuelle gjester. Vi fyrer opp bålet i lavvoen - og debatten om Norges forhold til EU. I Nordområdene hetes både klima og distriktspolitikken. Hva er konsekvensene av medlemskap eller ei? Hva om EØS-avtalen ryker?

Onsdag 16. august 

Derfor skal du bry deg om vippepunkt – 1000-1045, Lavvoen

Med blant andre Kikki Kleiven, Direktør, Bjerknessenteret og Svein Mathiesen, Instituttleder, Internasjonalt reindriftssenter. Med global oppvarming endres også klimasystemet. I noen tilfeller kan dette gi såpass store endringer at vi kaller det et vippepunkt. 

Tabutiltak – 1100-1145, Lavvoen

Med blant andre Tor Eldevik, Professor og instituttleder, UiB og Bjerknessenteret og Lars Kullerud, President, University of the Arctic. Det er varslet at CO2-fjerning blir et viktig tema på årets klimatoppmøte, flere stemmer mener klimasituasjonen nå er så akutt at vi må også vurdere slike tiltak. Slike tiltak er omstridte, noen mener dette er som medisin mot en sykdom, uten å gjøre noe med årsaken til sykdommen - i tillegg er medisinen ikke prøvd ut og bivirkninger ikke kjent. Men hva skjer om disse løsningene ikke blir omdiskutert? 

Kan vi samarbeide når det er krig? – 16.45-17.15, Lavvoen

Med blant andre Lise Øvreås, preses i Det Norske Videnskaps-akademi, professor ved UiB og Bjerknessenteret. Det finnes noen områder der man må holde kontakt på tvers av konfliktlinjer. I Arktis gjelder dette for samarbeid med Russland om viktige tema som fiskeri, oljevern og atomberedskap. Noen mener at samarbeid om klimaforskning og observasjonsdata fra Arktis er vel så viktig, men dette er i dag ikke inkludert i unntakene for sanksjoner. Hva skjer når langvarige samarbeid om observasjoner fra Arktis blir satt på pause? Hva står i veien for å fortsette forskningssamarbeid med Russland? Bli med i en lavvodialog om en vanskelig grenseoppgang og behovene for samarbeid om klimaforskning i Arktis.

Torsdag 17. august 

Håp og Bærekraft – 09.00-10.00, Håpets Katedral

Hvordan bevare håpet i vår tid? Samtale mellom Kikki Kleiven (Bjerknessenteret), Astrid Sinnes (NMBU), Ellen Marie Forsberg (Norsus) og en politiker fra Viken. Moderator: Solveig Egeland.

Fra hvitt til blått: Kunnskap og forvaltning av framtidens polhav – 11.30-13.00, Christian Radich

Med blant andre professor Are Olsen, professor ved UiB og Bjerknessenteret. I løpet av de neste 30 årene vil nye varmerekorder gjøre det hvite Polhavet blått og åpent om sommeren. Norge er den arktiske havnasjonen med tradisjonen, erfaringen, infrastrukturen - og dermed et ansvar - for at verden skal forstå og forberede seg på denne store naturendringen.  

Isen smelter i Arktis, hva gjør vi? Bli med på spektakulær VR-reise –10.30-11.15, Tyholmen, ved Arendal gamle rådhus

Med blant andre Kikki Kleiven, Anne Beate Tvinnereim og Espen Barth Eide. Klimaendringene skjer raskere på Svalbard og i Arktis enn noe annet sted i verden. Nordisk samarbeid, som er den formelle betegnelsen på Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd, inviterer sammen med ekspedisjonen Barba til å oppleve en seilas helt utenom det vanlige til Arktis gjennom VR-briller.

Klimaforskning med lego og tegneserier – 1300-1400, Arendal bibliotek

Med Kikki Kleiven, Svein Østerhus, og Kristin Richter. Fakta fra klimaforskningen tar mange former, og er mer enn skremmende og dramatiske nyhetsoppslag. Hvordan snakker vi om vår tids største utfordring uten å skape klimaangst? I NORCE og Bjerknessenteret jobber vi med å tilpasse kunnskapen også for barn og ungdom, gjennom tegneserier, fotonoveller, bruk av duplofigurer og spill og samarbeid tett med skolene.

 

Fredag 18. august 

Bli med og bygg en supermodell – 1000-1200, Nordens telt

I spillet Klimaets mektigste modeller , deler vi elever inn i lag som sammen bygger en modell av jordkloden vår og og lærer det grunnleggende om klimasystemet og klimamodeller. Spillet er et enkelt verktøy for å engasjere og forstå mer om klimasystemet og hvordan klimamodeller fungerer.