Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Arendalsuka

4 results

Hvordan sikrer vi at klimaloven blir et virkemiddel for å oppnå klimamålene vi har satt oss? Vi stiller spørsmålet under Arendalsuka i år.