Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Debatt fra Arendalsuka, her frå Bærekraftsscenen i 2021. (Foto: Gudrun Sylte, Bjerknessenteret)

Se Bjerknessenteret på Arendalsuka 2021

Forskarar frå oss og våre partnarorganisasjonar hadde fleire arrangement i Arendal 14.-20. august. Sjå dei på nytt her.

Body