Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Viser vei til klimakunnskap

Årets utgave av klimamagasinet 2°C presenterer FNs klimapanels hovedkonklusjoner på en lettfattelig måte og gir innblikk i hvordan klimakunnskapen blir til. 
Tirsdag 05. november lanserer Norsk Klimastiftelse og Bjerknessenteret for klimaforskning den nye utgaven av 2°C på Zerokonferansen i Oslo. Magasinet er preget av årets viktigste klimapublikasjon, den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel . I tillegg gir vi et innblikk i klimavitenskapenes oppbygning og hvordan teknologi og tverrfaglig samarbeid styrker kunnskapsgrunnlaget. Aldri før har klimavitenskapen vært så robust og sikker som nå, noe som understreker klimatrusselens alvor.

- I denne utgaven av 2°C gir vi en lettfattelig inngang til rapportens hovedkonklusjoner. Vi håper at denne utgaven også gir leserne både et innblikk i hvordan forskere jobber innenfor klimavitenskapene og presenterer de nyeste resultatene på en spennende måte, sier Eystein Jansen, direktør ved Bjerknessenteret.

Andre tema som løftes frem i år er klimaendringenes konsekvenser for matvaresikkerheten i ulike deler av verden og klimaendringer i Norge. Blant annet kan man lese hva klimaforskningen har observert i Norge når det gjelder ekstrem nedbør, temperaturutvikling på land og i havet, havstigning, havforsuring og snø- og isdekke, og hva som er antatt utvikling fremover. Målet er kunnskapsspredning
Oppdatert og tilgjengelig kunnskap om vår tids største utfordring er nødvendig skal dagens og morgendagens beslutningstakere være i stand til å ta de rette valgene.


-    Klimastiftelsen og Bjerknessenteret har med 2°C gjort denne kunnskapen tilgjengelig, men det er bare halve jobben. Nå gjelder det å spre 2°C til så mange næringslivsledere, politikere, investorer, tillitsvalgte, lærere og elever som mulig, sier Anders Bjartnes, daglig leder i Norsk Klimastiftelse.


I 2012 ble over 9.000 eksemplarer av 2°C distribuert til private bedrifter, offentlige virksomheter, akademiske institusjoner og frivillige organisasjoner. I tillegg ble 20.000 magasin delt ut til norske skoleelever. Første opplag av 2°C i 2013 trykkes opp i 10.000 eksemplarer.


Som i fjor blir også årets 2°C gjort tilgjengelig for alle på nettsiden tograder.no .

 


Om 2°C

2°C er en fakta- og forskningsbasert publikasjon som presenterer de viktigste observasjonene fra klimavitenskapen fra det siste året, kunnskap om konsekvensene av klimaendringene og innsikt i prosesser og sammenhenger som påvirker klimaet. I magasinet legger vi vekt på grafikk og visuelle virkemidler for å forklare klimavitenskapen. Det er Norsk Klimastiftelse i samarbeid med Bjerknessenteret for klimaforskning som gir ut magasinet.