Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Vil forske på klimatilpasning

Bjerknessenteret vil utvide virksomheten og satse på klimaanalyse og samfunnsplanlegging. Tirsdag luftet de tankene for utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Først publisert På Høyden, av Kjerstin Gjengedal (foto: Jill Johannessen)

Da Gahr Støre kom til Bergen for å drive valgkamp denne uken, rakk han også å møte lederne ved Bjerknessenteret for klimaforskning for å høre om deres planer for klimaforskningen i Bergen. Utenriksministeren fikk en kort og konsentrert presentasjon av hva man tror vil skje de neste tiårene, ettersom klimaendringene utfolder seg foran øynene på oss. Budskapet var at det er for sent å stanse klimaendringene, og det man nå må satse på, er å tilpasse oss så godt vi kan og begrense skadevirkningene mest mulig.

– Globalt regner vi med at det vil bli mindre tilgang på ferskvann, flere konflikter om vannressurser, økt migrasjon og mindre matproduksjon. I Norge forventer vi høyere temperaturer og mer nedbør, men vi har ikke verktøyene som skal til for å forutsi utviklingen lokalt. Der har vi en stor utfordring når vi nå må prøve å redusere sårbarheten for klimaendringene, sa professor og direktør ved Bjerknessenteret, Eystein Jansen.

Jansen, Helge Drange fra Nansensenteret og Morten Skogen fra Havforskningsinstituttet brukte noen minutter hver på å skissere de forventede store linjene i klimautviklingen, og måtte svare på flere spørsmål fra utenriksministeren. De la vekt på at endringene vil medføre mange praktiske problemer som vi ikke har kunnskap nok til å løse per i dag.

Det planlagte nye senteret skal arbeide med tilpasningstiltak og Norges ansvar for å dele sin kompetanse, framfor utslippstiltak, som man regner med blir ivaretatt andre steder. For å få til dette, vil man på sikt samle alle klimaressursene på Marineholmen og dermed skape ett stort, integrert klimasenter i Bergen.

Arbeiderpartiet i Hordaland har vedtatt å støtte etableringen av et slikt senter. Utenriksministeren lovet å vurdere forslaget grundig, og fremhevet at Norges verdifulle kompetanse på klimaforskning må følges opp av en tydelig politisk vilje.  Deretter bar det videre til roseutdeling på Torgallmenningen.


Jonas Gahr Støre fremhevet at Norges verdifulle kompetanse på klimaforskning må følges opp av en tydelig politisk vilje. Her sammen med Helge Drange (t.v) og Eystein Jansen.