Gå til hovedinnhold

Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

- Viktig med tilpasning til klimaendringene

Samfunnet må forberede seg på klimaendringene. Forskerne ved Bjerknessenteret er klare for å bidra.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell la i dag frem regjeringens klimatilpasningsmelding. Målet er å komme i gang med tilpasninger til et klima i endring. Regjeringen vil blant annet styrke kunnskapsgrunnlaget gjennom mer aktiv overvåkning av klimaendringene, opptrapping av klimaforskningen og utvikling av det nasjonale senteret for klimatjenester.

- Fornuftig å være føre var

Det synes direktør Eystein Jansen ved Bjerknessenteret er positivt.

- Jeg synes det er bra at meldingen tar innover seg at klimaendringene allerede er synlige. Når de skal vurdere tiltak, legger de seg på de høyeste fremskrivningene ut fra et føre-var-prinsipp. Det er fornuftig å gjøre, sier han.

Norsk senter for klimatjenester ble etablert i 2012 som et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, NVE og Uni Research. I klimatilpasningsmeldingen står det at det er viktig at det nye senteret gis nødvendige rammebetingelser slik at det kan fungere som en praktisk støtte og gjøre det lettere for kommuner og andre aktører å gjennomføre nødvendige analyser av konsekvenser og mulige tilpasningstiltak.

 

- Vi har et godt håp om at dette vil bli fulgt opp i budsjettet, slik at senteret får en reell styrking. Det er viktig at modelleringsmiljøet som er bygget opp gjennom Bjerknessenteret kan bidra, sier Eystein Jansen.

 

Klimaendringene er i gang. Det gir våtere vær flere steder.

 

 

Vil styrke klimatjenester

 

Forskningsdirektør Trond Dokken i Uni Klima, en avdeling i forskningsselskapet Uni Research og partner i Bjerknessenteret, sier meldingen gir en grundig beskrivelse av samfunnskonsekvenser knyttet til klimaendringer.

 

- Meldingen peker på alt fra endring i temperatur, snø, isbreer, nedbør, tørke flom, skred, vind, bølge og havforsuring, sier Trond Dokken.

 

- Der hvor den er mest konkret er når du kommer til punktet om at regjeringen ønsker å styrke Nasjonalt senter for klimatjenester, sier Dokken.

Målet er å samle kunnskap om klimaendringer for å få til en effektiv klimatilpasning og redusere skadevirkninger for samfunnet.

- Det forutsetter økt kunnskap om ulike faktorer i lokalsamfunnet, understreker Dokken.

Bedre klimaovervåkning og bedre klimafremskrivninger må til. Styrken til Uni Klima er nettopp fremskrivning av fremtidig klima.  

- Jeg tror vi vil få et stort ansvar. Men det vil avhenge av hvilke rammevilkår et slikt klimaservicesenter får. Jeg håper det legges konkrete, friske midler inn i dette i neste statsbudsjett, sier Trond Dokken.

Kontaktinformasjon:

Direktør Eystein Jansen ved Bjerknessenteret, tlf: 906 18 858, epost: eystein.jansen@bjerknes.uib.no

Forskningsdirektør Trond Dokken ved Uni Klima, tlf: 975 64 402, epost: trond.dokken@uni.no