Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Rift i Larsen C-isbremmen, fotografert av NASA 10. november 2016. Foto: NASA Earth Observatory

Følger med på sprekken i isen 

I løpet av 2016 har det vokst fram en stor rift i isbremmen Larsen C i Antarktis. Når sprekken revner over, blir store deler av isbremmen til et gigantisk isberg. 

– Det mange forskere i dag snakker om, er den store riften som har dukket opp i Larsen C-isbremmen. Når den brytes av vil den bli et gigantisk isberg, sier Elin Darelius, havforsker ved UiB og Bjerknessenteret. 

Hun har i en årrekke forsket på havstrømmene rundt Antarktis. Om et par uker drar hun på nytt ned til Weddellhavet, til Filchner-Ronne isbremmen, der hun og hennes internasjonale forskerkollegaer har hatt måleserier over flere år. 

På den andre siden av bukten for Filchner-isbremmen ligger Larsen C-isbremmen. I mars 2016 ble det observert en stor rift her, som i løpet av vinteren på den sørlige halvkulen har vokst seg stor. I november var den 113 km lang, 800 meter dyp og over nitti meter bred. Foreløpig går ikke riften helt gjennom isen. Men når den brytes av, vil den bli et gigantisk isberg, på størrelse med Østfold og Vestfold fylke til sammen, ifølge NASA. I 2002 kollapset nabobremmen, Larsen B, bare i løpet av noen uker.

Om du skulle lure, en isbrem er en forlengelse av isen på land og kontinentalsokkelen og flyter utover i havet som en hattebrem. Den kan være flere kilometer tykk. Isbremmen har også en oppbremsende effekt på breen som ligger på land bak. Når den brytes, vil isen på land raskere strømme ut i havet.

Smelter is nedenfra

Krysser man Antarktis fra Weddelhavet mot sørøst, finner man Totten-isbremmen. Som Weddellhavet ligger også denne i det som er regnet som den kalde og stabile delen av Antarktis. 

Like før jul, ble en ny artikkel publisert av australske forskere  som gav en forklaring på det man lenge har observert, at Tottenbreen i Øst-Antarktis smelter nedenfra.

Både i Weddellhavet og i det østlige Antarktis har vannet har en temperatur rundt frysepunktet. I det østlige Antarktis der Tottenbreen er, ligger det meste av isen på land, og uten mye bevegelse. Men  har Tottenbreen har vært et unntak. Man har observert at denne breen smelter fortere enn de andre isbreene i øst.

– Det nye funnet viser at det er en dyp renne som leder relativt varmt vann inn under Totten-isbremmen. Nå kan havstrømmene forklare det som satelittene viser, sier Elin Darelius. 

 

Figur og kart over Antarktis
Når Elin Darelius Chiche sier relativt varmt vann, er det en temperatur på 0-1 grad Celsius hun mener. Temperaturen er høy nok til å smelte is. Figur: Elin Darelius.

 

Undersøker varm inngående havstrøm

Også i Weddellhavet har Elin Darelius oppdaget varmt innstrømmende vann inn mot Filchner-isbremmen. Ved forrige tokt i dette området ble måleinstrumentene plassert på en litt annet sted enn tidligere. En slik varm inngående havstrøm har ikke tidligere vært observert og i august publiserte Elin Darelius og hennes kollega Ilker Fer disse funnene i Nature Communications. Om den nye observasjonen viser et nytt fenomen eller om det er noe som bare ikke har vært observert før, vet man ikke. Men under  årets tokt ­skal forskerne sette ut flere instrument som sammen kan fortelle mer om den varme inngående havstrømmen.

Elin følger opp fjorårets blogg fra Antarktis. Nye innlegg fra toktet finner du her den finner du her: https://skolelab.uib.no/blogg/antarktis/