Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Ti år og ny organisasjon

Bjerknessenteret går nå ut av perioden som SFF. Men Bjerknessenteret består, og de fire partnerene er med videre i den nye organisasjonen.

Den observante leser vil legge merke til at SFF-logoen på toppen av nettsidene våre nå er borte. Fredag 30. November gikk Bjerknessenterets periode som et av Forskningsrådets sentre for fremragende forskning (SFF) over i historien.

For ti år siden var Forskningsrådets SFF-ordning en ny satsning, og Bjerknessenteret var et av de tretten første sentrene som fikk være med på satsningen. Denne innebar solid støtte til klimaforskning over en periode på ti år, med 17 millioner forskningskroner i året.

Fortsatt fire partnere
Bjerknessenteret  er en paraplyorganisasjon sammensatt av klimaforskere fra fire partnere: Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret for Miljø og fjernmåling og Havforskningsinstituttet. Gjennom forhandlinger det siste året har de fire partnerne blitt enige om en ny plattform for Bjerknes-samarbeidet. I Bjerknessenteret samler klimaforskningsmiljøene i Bergen seg under en felles strategi og felles profilering.

– Jeg er glad for at alle fire partnerne vil være med videre. Dette er viktig fordi det er det samlede klimaforskningsmiljøet i Bergen som utgjør vår styrke og  bidrar til vår fremskutte posisjon, sier Eystein Jansen, Bjerknessenterets direktør gjennom de ti SFF-årene.

Eystein Jansen fortsetter som direktør for Bjerknessenteret, og går samtidig tilbake til stillingen som professor ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Han slutter derfor som forskningsdirektør i Uni Research.

Ny langsiktig bevilgning
For to år siden ble det klart at Bjerknessenteret får en ny langsiktig bevilgning til fagmiljøet.  25 mill kroner per år fra Kunnskapsdepartementet blir forvaltet gjennom Senter for  Klimadynamikk ved Bjerknessenteret (SKD), ledet av Tore Furevik. I SKD driver partnerne sju store prosjekt sammen. Senteret vil også drive aktiv rekruttering og forskerutdanning gjennom den nasjonale forskerskolen i klimadynamikk som Furevik koordinerer.

- I tillegg til aktivitetene i SKD vil samarbeidet i Bjerknessenteret bestå av en rekke fellesprosjekt mellom institusjonene med finansiering særlig fra Forskningsrådet og EU. Jeg forventer at vi etter de neste utlysningene i Forskningsrådet og EU vil se flere tunge Bjerknessenterprosjekt, sier Jansen.

Erfaringene fra SFF-perioden viser at klimaforskningsmiljøet har stor konkurransekraft når det arbeides sammen.

Etter nyttår samles forskerne i Bjerknessenteret til sin årlige vintersamling.

- Her vil den indre organiseringen og planene for senteret fremover bli grundig diskutert blant forskerne, sier Jansen.