Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Skuffet over pause i forhandlingene om nytt klima- og havforskningssenter

De respektive styrene ved Nansensenteret og Unifob AS har vedtatt å ta en pause i forhandlingene om et nytt klima- og havforskningssenter. Partene skal møtes igjen i januar 2009 for å gjøre en samlet vurdering på om man skal gå videre med forhandlingene.

- Vi har fortsatt stor tro på visjonen om et nytt klima- og havforskningssenter i Bergen, men konstaterer at tiden ikke er moden for å gå videre med forhandlingene på nåværende tidspunkt sier administrerende direktør i Unifob AS Arne Sivert Svindland på Unifob´s nettside i dag.

Direktør ved Bjerknessenteret Eystein Jansen skjuler ikke sin skuffelse over at forhandlingene nå har blitt lagt på is.

- Det er skuffende at en ide og visjon vi har jobbet med ikke lar seg realisere på nåværende tidspunkt. Jeg mener fortsatt at planen om et sammenslått sterkt klimasenter i Bergen som også innbefatter Nansensenterets virksomhet i fjernmåling og havstudier ville gitt oss sterke synergier som er fremtidsrettet.

Bakgrunnen for å etablere et nytt senter har bunnet i ønsket om å sikre Bjerknessamarbeidets fremtid når Bjerknessenterets periode som Senter for fremragende forskning (SFF) går ut i 2012. Et forhandlingsutvalg ble nedsatt for å lede prosessen med en sammenslåing av Nansensenteret og deler av Unifob klima. Nansensenteret og Unifob As har imidlertid ikke lykkes i å bli enige på sentrale punkter i forhandlingene om det nye senteret. Partene har derfor vedtatt å ta en pause i samtalene nå, og skal møtes i januar 2009 for å vurdere om det er grunnlag for å gå videre med forhandlingene.

Nansensenteret og Unifob klima har i dag et bredt faglig samarbeid på prosjektnivå gjennom Bjerknessamarbeidet, både innenfor Bjerknessenteret (SFF) og i en rekke frittsående prosjekt. Partene er samstemte om at dette samarbeidet fortsetter med uforminsket styrke selv om forhandlingene rundt et nytt klima- og havforskningssenter tar en pause.

- Vi må nå fortsette med de allerede gode og nære samarbeidsrelasjonene vi har gjennom SFF-virksomheten og gjennom de mange prosjektene som vi driver sammen. Det er ingen grunn til at dette skulle endre noe på dette, sier Bjerknesdirektøren.

Eystein Jansen forteller at senterets ledelse arbeider langs flere linjer for å sikre finansiering til et senter for klimamodellering og klimaforståelse.

- Bergensmiljøene har en ledende internasjonal posisjon, og vi vet at myndighetene er opptatt av å beholde og videreutvikle fremragende forskningsmiljø på dette viktige feltet. Jeg har stor tro på at vi har en solid fremtid, og at de eksisterende partnerskap i Bergen vil arbeide for å etablere en langsiktig finansiering.