Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Seminar om FNs klimapanel på Zerokonferansen

Onsdag 6. november arrangerer Miljødirektoratet dybdeseminar på Zerokonferansen 2013 om FNs klimapanels rapport om det naturvitenskapelige grunnlaget.

Denne parallellsesjonen på Zerokonferansens andre dag på Folketeatret i Oslo er delt i tre deler, alle med mye dialog mellom innlederne og deltakere. Her kan du stille spørsmål og få et svar du forstår fra menneskene som har skrevet rapporten. Eystein Jansen fra Bjerknessenteret er en av innlederne og som du kan stille dine spørsmål til. Sesjonen er ment for deg som trenger kunnskap om klimaet for å gjøre jobben din, og vi forventer en sal full av interesserte mennesker fra næringsliv, forvaltning, organisasjoner, media, politikk og forskning.

Den ene av arbeidsgruppens to ledere, professor Thomas Stocker fra Universitetet i Bern, vil gjennomgå de viktigste resultatene om observerte endringer i klimasystemet fram til i dag, årsaker til endringene og framtidige endringer. Deretter vil de norske forfattere i arbeidsgruppen presentere temaer de har spesialisert seg på. Etter hvert innlegg settes det av rikelig med tid til spørsmål og svar.

Seminaret er arrangert i samarbeid med Bjerknessenteret for klimaforskning, Cicero senter for klimaforskning og Norsk Polarinstitutt, som alle har forfattere med i arbeidsgruppen som har skrevet rapporten.

Seminaret er omtalt som sesjon 5 i Zerokonferansens program.
Les programmet og meld deg på via Zerokonferansen.no