Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Sammen om klimautfordringene

Klimautfordringene rammer stadig flere områder i samfunnet. For å belyse noen av de tverrfaglige klimautfordringene som vi står ovenfor arrangerer Bjerknessenteret for klimaforskning, Visjon Vest og Bergenscenarier 2020 til klimadialog mandag på Vil Vite senteret.

Den politiske debatten handler mest om hvordan vi kan redusere klimagassutslipp. I mindre grad snakkes det om hvordan vi uansett må tilpasse og forberede oss på klimaendringene vi vil møte de kommende tiårene.

Spesielt inviterte er miljøvernminister Helen Bjørnøy og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Bjørnøy har dessverre måtte melde avbud. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen får en omvisning på VilVite senteret fra kl. 12.00-12.30 hvor hun kan være tilgjengelig for pressen og vil også være tilgjengelig for spørsmål fra media i pauser.

Klimaendringer vil påvirke internasjonale og nasjonale politikkområder, for eksempel innenfor sikkerhet, helse og bistand. Lokalt vil endringene påvirke blant annet infrastruktur og næringsliv.

Deltagelse krever invitasjon.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Mediekontakt for Anne-Grete Strøm-Erichsen: Politisk rådgiver Ragnhild Mathisen mo. 957 60 743 eller Jan Flæten 991 10 044
Mediekontakt for Bjerknessenteret: Informasjonsrådgiver Jill Johannessen mo. 959 65 398
Sparebanken Vest: Harald Queseth, tlf. 55 21 74 15 eller 92 65 89 00.
Bergenscenarier 2020: Harald Schjelderup, tlf. 55 55 39 21 eller 90 94 50 29.
 

Program