Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Sahara kan være dobbelt så gammel

Zhongshi Zhang har i dag publisert en ny studie i Nature om nye klimasimuleringer som viser at Sahara kan være dobbelt så gammel som tidligere antatt.

Tethyshavet for 34-28 millioner år siden, dagens kystlinjer er indikert med svarte linjer. Illustrasjon "Mediterranean Rupelian"/ Wordloper - Wikimedia Commons .Man har lenge trodd at Saharaørkenen ble til for rundt 2-3 millioner år siden. Nye oppdagelser av sanddyner og sandstøv i marine sedimentkjerner indikerer at ørkenen kan være flere millioner år eldre.

I en ny studie av simuleringer fra NorESM (Norwegian Earth System Model) undersøkes klimautviklingen i Nord-AfriKa gjennom store tektoniske skift de siste 30 millioner år.

Det er bjerknesforskerne Zhongshi Zhang (Uni Research), Camille Li (UiB) og Camille Contoux (Uni Research) sammen med en gruppe internasjonale forskere som står bak undersøkelsen.Spor i sanddyner i Chad har blitt tidfestet til å være 7. millioner år gamle . Her er Wan Caza sanddyner i Libya. Foto: Luca Galuzzi, Wikimedia Commons

- Det er uklart hva som har satt i gang ørkendannelsen, sier Zhang til Nature.

Forskerne ser at det dannes ørken samtidig som det store Tethyshavet forsvinner. Tethyshavet er et stort havområde som var opprinnelsen til dagens Middelhav, Svartehavet og Kaspihavet, for omtrent 7-11 millioner år siden.

Studien er den første som viser at tilbaketrekningen av Tethyshavet har to store konsekvenser for det Nord-Afrikanske klimaet. Man ser at det svekker den afrikanske sommermonsunen og tørker ut Nord-Afrika. Samtidig blir nedbøren mer utsatt for solinnstråling og dermed mer variabel.


Studien viser at det er nettopp perioden for 7-11 millioner år siden var en viktig periode som satte i gang dannelsen av Sahara-ørkenen.

Les mer hos Nature: Climate Simulation doubles Sahara's age

Referanse: Zhongshi Zhang, Gilles Ramstein, Mathieu Schuster, Camille Li, Camille Contoux & Qing Yan, Aridification of the Sahara desert caused by Tethys Sea shrinkage during the Late Miocene, Nature 513, 401–404 (2014) doi:10.1038/nature1