Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Populært om klimaobservasjonar

Isfritt er namnet på ein ny populærvitskapleg antologi. Fire Bjerknes-forskarar er med.

“Naturvitenskapelig formidling finner vi i alle medier, og her har vi valgt ut noe av det beste som er skrevet i de siste par årene. Alle tekstene belyser temaet isfritt og viser at klimaforskning kan være mangfoldig og spennende.”

Det skriv forlaget Spartacus om antologien , som gjennom 37 tekstar fortel omnordområda, kva ein gjer ute i felt, og korleis ein kjem fram til ny kunnskap om jorda og naturen.

Bidragsytarar er både forskarar, studentar, journalistar og forfattarar, nokre tekstar er tidlegare publisert i bloggar, aviser og magasin, samla i antologien saman med seks nyskrivne tekstar.

Kikki Kleiven, førsteamanuensis ved Institutt for geovitskap, UiB og Bjerknessenteret har deltatt i redaksjonen for antologien.

Dei tre andre Bjerknes-bidraga er:

Jostein Bakke - “Folgefonna i hardt vær”
Kristian Vasskog og Øyvind Paasche - “En historie skrevet i breslam”
Lars Henrik Smedsrud - “Sjøisen i Arktis. En personlig erfaring”