Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

På turne med Generasjon Grønn

Kikki Kleiven forsetter der Klimaklok-turneen sluttet, nå med Generasjon Grønn.

Tobias Thorleifsson og Kikki Kleiven har tidligere samarbeidet om lærerkurset Klimaklok sammen med Siri Kalvig. Denne høsten skal de turnere landets skoler på videregående nivå og ungdomstrinnet, sammen med Marit Sjøvaag Marino fra BIs senter for klimastrategi.

– Vi er tilbake ”by popular demand”  for Klimaklok var en suksess med gode tilbakemeldinger og stor oppslutning. Men med Siri  Kalvig på morspermisjon lar vi Klimaklok ligge og godgjøre seg litt og bygger videre på det nye Generasjon Grønn konseptet til Miljøverndepartementet, sier Kikki Kleiven, førsteamanuensis i maringeologi og geofysikk ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret.Forskning og samfunn
Torsdag 27. september starter turneen på VilVite-senteret i Bergen, med påfølgende kurs dagen etter hos Agderforskning i Kristiansand.

– Nytt i år er at vi satser mer på det samfunnsfaglige innholdet i kurset og utdype forholdet mellom forskning og samfunn.  Som alltid spiller vi på at vi har ulike roller i kurset: ”klimaforsker”, ”polarfarer, formidler og samfunnsviter” og ”statsviter”, dette fungerer veldig bra og vi jobber mye med gode overganger mellom de tema vi tar opp og å ta opp tråden fra hverandre.  Tobias og meg ser veldig frem til å ha med Marit SM som er statsviter og tar opp tema innen nasjonal og internasjonal klimapolitikk.

I løpet av kurset får lærerne innsikt i en lang rekke emner, fra det helt generelle om klimaforskning og usikkerhetene i klimaforskningen, til endringer i Arktis, havsirkulasjon, havforsuring, klimapolitikk både nasjonalt og internasjonalt.

Mersmak også for forskerne
Klimaklok-turneen hadde foredrag for lærere på ungdom- og videregående trinn i tillegg til lærerstudentene. Turneen fikk svært gode tilbakemeldinger, men også for forskerne selv ga turneen mersmak.

-Dette er noe av det kjekkeste jeg har blitt med på, sier Kikki Kleiven.
- Opplegget er proft og det utfordrer meg som formidler og forsker. Jeg må trå godt ut av komfortsonen og by på meg selv, bruke godt og enkelt språk og popularisere, men samtidig beholde de sentrale elementene – budskapet skal ut!

Det er Klimaløftet som organiserer kurset om klima, klimaendringer og relevante miljøutfordringer. Klimaløftet har siden høsten 2008 arbeidet målrettet med å formidle klimakunnskap  til norske skoler. Målsettingen har vært å nå ut til lærere og elever med kunnskap og handlingsalternativer i klimadebatten. Ifølge Klimaløftet er behovet for oppdatert klimakunnskap i skolen er stort,  og etterspørselen etter foredrag er mange ganger så stor som man kan klare å tilby.