Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

På sommerskole i Rosendal

Ulike fagområder og ulike kulturer - 20 studenter deltok på ResClim/ Impact2C/ NansenZhu sommerskolen i Rosendal den første uken i juli.

ResClim - Impact2C – Nansen Zhu sommerskole 2014 i Rosendal.

 

Mandag morgen hilser Stefan Sobolowski, leder for sommerskolen, deltarkerne velkommen med sommerskolens overbyggende utfordring: The AIM Challenge (Assess, Integrate, Make a plan!). Deltakerne er ph.d-studenter fra Europa, Bangladesh og Kina. De er klimaforskere, fordelt jevnt mellom klimamodellører innen påvirkning og dynamikk. Men fagbakgrunnen varierer mellom atmosfærefysikk, økologi, miljøstudier, landbruk og hydrologi.

I løpet av uken er deltakernedelt inn i mindre interdisiplinære grupper, med en gitt region å fokusere på; Kina, Maldivene, Vest-Afrika, Middelhavet og Bangladesh. 

- I disse gruppene har de muligheten til å jobbe sammen om et felles mål, samtidig som de får erfaring med å kommunisere på kryssende faggrenser.  Å forstå og jobbe med klimaendringer, påvirkninger og tilpasning er vanskelig og svært multi-disiplinært, sier Sobolowski.

Presse briefinger

Som en oppsummering av det daglige gruppearbeidet, gav hver gruppe en kort pressepresentasjon. 

- Mot slutten av uken begynte gruppene å tenke mer kreativt og bruke journalistiske prinsipper for å kommunisere sin nøkkelinformasjon. Det ble mer oppsiktsvekkende titler og konsise og informative ingresser. Det som har imponert meg er den faglige bredden vi har dekket og deltakernes vilje til å gå ut av komfortsonen i deres egne spesialiserte forskningsområder, sier Sobolowski.

 

 

 

 


Tid for tur

En fjelltur er naturlig når man besøker Rosendal. Onsdag var tid for gruppetur til Bondhusbreen. Og siden Malmangernuten ligger og lokker like bak Rosendal Fjordhotel, ble også denne besøkt. Det resulterte i mange fine bilder, ta en kikk på dem her!

 

 


Nedover Malmangernuten.  Foto: Oskar Landgren

 


Malmangernuten i solnedgang, i selskap med lokale innbyggere. Foto: Tore Furevik

 

Bondhusdalen. Foto: Oskar Landgren

 

En ørliten varde i Bondhusdalen. Foto: Oskar Landgren

 


Sommerskolen på tur i Bondhusdalen. Framme fra venstre, Lola Kotova, Huijin Cui, Sabdir Rahman, Ying Huang. Stående bakerst, fra venstre: Judith Stagl, Stefan Sobolowski, Kun Wang, Bakhtiyor Pulatov, Sandro Calmanti, Emiliano Bozzi, Xiaomin Zhou, Nabir Mamnun, Shengping He,  Martin Jury, Fei Li, Oskar Landgren.