Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

På plass på Diskoøya

Kerim Nisancioglu og Iselin Medhaug har tatt i mot 21 unge klimaforskere, som denne uken på plass på Vest-Grønland for to ukers ACDC sommerskole.

På sommerskole mellom isberg. Leder Kerim Nisancioglu og koordinator Iselin Medhaug ved Bjerknessenteret har tatt i mot deltakere og foredragsholdere på Diskoøya. Foto: Camilla Andresen


Det er Grønlandsisen som står i sentrum for dette årets sommerskole i ACDC (Advanced Climate Dynamics Courses).  I løpet av de kommende fjorten dagene blir de unge klimaforskerne kurset i prinsipper og dynamikk rundt endringer i Grønlandsisen i fortiden, dagens situasjon og ventede endringer.

– Årets sommerskole vil bli mer fysisk utfordrende enn tidligere. Deltakerne skal ut på et to dagers tokt i båt, og vi skal ha en todagers tur  der vi må bære tungt utstyr i varierende vær og røft terreng, sier Kerim Nisancioglu, førsteamauensis ved UiB og Bjerknessenteret.

Nisancioglu har i en årrekke ledet sommerskolen som har hard konkurranse om de 20-25 plassene. Sommerskolen er et samarbeid på tvers av Atlanteren, og har et svært godt team av foredragsholdere med ulik fagbakgrunn innen klimaforskning. I år var det 76 søkere til de 21 plassene. 
 

Isberg flyter forbi på vei fra Ilulissat til Diskoøya. Foto: Iselin Medhaug.

 

To intense uker
Nisancioglu forventer to intense uker med undervisning både ute og inne, samt sosialt samvær i en unik setting. Deltakerne har nå ankommet basen på Arktisk Stasjon som er forsknigsstasjonen til Københavs Universitet på Diskoøya utenfor Ilulissat på Vest-Grønland.

– Utsikten utenfor stasjonen domineres av kolossale isberg som nylig har brutt av innlandsisen. Dette er prosesser vi vil belyse sammen med studentene de neste to ukene sammen på Disko, sier Nisancioglu.

 

Værutfordringer
Så langt på sommerskolen har været stått for de største utfordringene for deltakerne, som har vært på feltarbeid med forskningsskipet ”Porsild” i fjorden utenfor Jakobshavnisbreen.

–    Vi har hatt både sol, regn, tåke, vind og bølger, men vi har samlet inn bøyer med verdifull oseanografiske data, tatt vann prøver langs ismarginen, satt GPS-sendere på isberg, samt tatt opp flere sedimentkjerner som vil fortelle oss om historien til isen på Grønland både i nåtid og fortid, forteller Kerim Nisancioglu.

 

Terrassekos på sommerskole. Fra venstre  Rebecca Jackson, Nicholas Beaird, Iselin Medhaug, Camilla Snowman Andresen og Fiamma Straneo. Foto: Kerim Nisancioglu.