Gå til hovedinnhold

Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Optimisme i Bergen

Regjeringen viderefører bevilgningen på 20 mill til klimasenter i Bergen fra 2010 også på budsjettet for 2011. Dermed videreføres satsningen som i Regjeringens vedtak skal ha en varighet på minst tolv år.

Av: Jill Johannessen, kommunikasjonsleder

- Dette er flott, sier Eystein Jansen, direktør ved Bjerknessenteret. Han meddeler at målet er å videreutvikle forskningsmiljøet i Bergen ved Bjerknessenteret som det nasjonale knutepunktet for klimaforståelse og fremtidsprojeksjoner av klimautviklingen.

Nytt klimasenter

Den nye bevilgningen fra Regjeringen er knyttet til opprettelsen av
«Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret», som ble vedtatt av Universitetsstyret denne uken. Dette senteret blir organisert av Bjerknessenteret/UiB med Uni Research, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret som partnere.

Senteret får en egen styringsgruppe, ledet av Adm. dir ved Meteorologisk Institutt, Anton Eliassen, og med øvrige styrerepresentanter fra partnerinstitusjonene. Styret vil gå raskt i gang med å finne en daglig leder ved det nye klimasenteret.

Interimperiode

Det nye senteret skal i første omgang ha en interimperiode, fram til bevilgningen som Senter for Fremragende Forskning (SFF) er avviklet ved utgangen av 2012.

- De første 2-3 årene er Senter for klimadynamikk et supplement til og en videreutvikling av forskningen som pågår innenfor Bjerknessenteret som SFF. Når denne utløper vil den videre strukturen for det nye senteret bli endelig fastlagt, forklarer Jansen.

Samfunnsnyttig forskning

Bevilgningen fra Regjeringen var først kjent i fjor høst da Tora Aasland under et besøk til Bjerknessenteret presenterte regjeringen sitt framlegg om en tildeling på 20 millioner kroner. Dette ble fulgt opp på statsbudsjettet for 2010, og siden dette har partnerne i det nye klimasenteret arbeidet med de organisatoriske forholdene. Statsråden forventer nå forsking som kan gi svar på viktige samfunnsspørsmål.

- Den nye bevilgningen sikrer at Norge fortsatt vil ha et tungt kunnskapsmiljø som kan gi oss bedre forståelse av klimaendringene og bidra med et sikrere bilde av framtidens klima, sier Jansen, og påpeker, at forskning innrettet mot den neste rapporten til FNs klimapanel vil være sentral de neste årene.

Sikrer tungt fagmiljø

Bjerknessenteret bidro mer enn noen annen nordisk institusjon til den forrige hovedrapporten til FNs klimapanel som kom i 2007. I følge Einar Svendsen ved Havforskingsinstituttet berger det nye klimasenteret det store fagmiljøet som allerede fins innen klimaforsking i Bergen.

- Bjerknessenteret har vært en gedigen suksess som SFF, men de mister statusen i 2012. Dersom Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret ikke hadde blitt en realitet, ville klimaforskingen i Bergen ha fått en alvorlig knekk, sier Svendsen til På høyden.

Styrker polarforskningen

Regjeringen styrker også polarforskningen med 45 millioner kroner, med et nytt polarprogram gjennom Norges forskningsråd. Satsingen er en videreføring av forskningen som har skjedd innenfor rammene av det internasjonale polaråret (IPY).

Ola M. Johannesen ved Nansensenteret, understreker at det nye klimasenteret ved Bjerknessenteret vil samarbeide med blant annet det nye senteret for miljø og klima ved Universitetet i Tromsø og at det vil spille en viktig rolle også innen polar- og nordområdesatsingen.

Les også:

Startskot for klimasenter, På høyden
Bergen blir klimaforskningshovedstad