Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Ny klimavandring på Folgefonna

Publikum kan nå oppleve naturen på Folgefonna, samtidig som de ved hjelp av GPS-teknologi finner frem til fagkunnskap om breen, landskapet og klimaet.

- Ved å benytte ideer fra såkalt ”geocaching” er det lagt opp til at folk skal finne fram til informasjonstavler ved hjelp av en GPS, sier forsker og initiativtaker Jostein Bakke ved Bjerknessenteret og Universitetet i Bergen. Den nye, forskningsbaserte naturstien åpnet i begynnelsen av august, og målgruppen er både skoleelever, studenter og turister.

GPSen tar deg ut på tur langs brekanten, og videre ut til morenene fra ”Den Vesle Istida”, hvor man har utsikt til Hardangerfjorden og Jukladalen. Fem informasjonstavler er plassert ut langs naturstien og tar publikum med på en reise fra overgangen fra snø til blåis, vegetasjon rundt breen, til de store sammenhengene, bl.a. gjennom istider og dannelsen av fjordene på Vestlandet til moderne klimaforskning. Hvordan kan breen gi svar på hvilket klima vi kan forvente oss i framtida? Hvordan vil Folgefonna respondere på et varmere klima?

Nye instrument kjøpt inn av Bjerknessenteret har gjort det mulig å måle tykkelsen på breen.

- Resultatene er oppsiktsvekkende da det viser seg at enkelte parti i breen ved skisenteret er svært tynne og dermed utsatt for smelting i et framtidig varmere klima, forteller Bakke.

Prosjektet er et samarbeid mellom Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen, Folgefonna Nasjonalpark og Folgefonni Breførarlag.
 

Faglig kontaktperson

Faglig ansvarlig: 1. amanuensis Jostein Bakke, Bjerknessenteret/Institutt for geografi, Universitet i Bergen, e-post: Jostein.Bakke@geog.uib.no, tel. 55 58 98 32, mo. 992 73 343

Praktisk informasjon om GPS-turen

Folgefonni Breførarlag http://www.folgefonni-breforarlag.no/turar/natursti.htm

Les mer om Folgefonna natursti her .