Gå til hovedinnhold

Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Næringsverdi svekket av økt CO2

Næringsverdien i fem sentrale avlingstyper vil gå betydelig ned ved økt CO2-konsentrasjon, viser en ny studie.


Hvete. Foto: Jan Ulrich, Wikimedia Commons

 

Av Erlend Moster Knudsen, stipendiat i klimadynamikk ved GFI, UiB og Bjerknessenteret for klimaforskning

 

En vanlig oppfatning er at mer CO2 gir økt fotosyntese og dermed større matavlinger. Derimot tyder en ny studie på at det står verre til med næringsverdien i plantene.

Mais, ris, hvete, soyabønner og durra er alle blant verdens 10 viktigste avlinger. Sammen med sukkererter ble de fem avlingstypene utsatt for økt CO2-konsentrasjon for å studere forandring i næringsstoffer ved klimaendringer. Resultatet er oppsiktsvekkende, med tap av næringsverdi i alle avlingstypene med unntak av durra. Verst gikk det utover sink, jern og protein i hvete og ris, med 3.3-9.3 prosent reduksjon.

Dette kommer fram i studien som Samuel Myers ved Harvard University har gjennomført med 19 andre forskere. Resultatene ble publisert i starten av mai i tidsskriftet Nature , og tegner et dystert fremtidsbilde for næringsstoffene i noen av verdens viktigste avlinger.

Studien benyttet et såkalt free-air C02 enrichment-oppsett, hvor man utsetter planter for økte CO2-konsentrasjoner i sitt naturlige miljø. Dette er ikke lukkede laboratorieeksperiment, men åpne forsøk hvor CO2-rik luft avgis fra rør rundt plantene. Forskerne benyttet en CO2-konsentrasjon på 546-586 ppm. Med dagens utslippstrend vil vi nå disse konsentrasjonene i atmosfæren rundt 2050.


Norske studenter på besøk til et tilsvarende free-air CO2-enrichment-eksperiment ved Cloquet Forestry Center, Minnesota, USA. Foto: Erlend Moster Knudsen


Grunn til bekymring
– Det at økt CO2-konsentrasjon reduserer nivå av flere næringsstoffer i viktige matplanter er grunn til bekymring. Vi trenger mer detaljert kunnskap om dette feltet. Relativt lite forskning har sett på klimaendringenes innvirkning på avlingenes næringsstoffer sammenlignet med påvirkning på avlingene selv, sier Lars Thore Fadnes, forsker ved Senter for Internasjonal Helse, UiB.

Fadnes forsker på barnehelse og ernæring, blant annet knyttet opp mot matsikkerhet.
Han deler bekymringen for hva klimaendringer vil si for verdens matsikkerhet, men er usikker på studiens konklusjon.

– Disse funnene representerer kun et utvalg av viktige matplanter. Derfor er det vanskelig å si hvor stor effekt endringene i de målte næringsstoffene vil ha. Flere andre næringsstoffer er ikke inkludert i studien, poengterer han.

Fadnes vektlegger dermed usikkerheten slike eksperimenter har. Tidligere laboratorieforsøk med hvete, bygg og ris har også gitt tap i næringsverdi med økte CO2-konsentrasjoner, men har vært gjenstand for diskusjon da senere tester ikke har gitt et like sterkt signal.

Vil ramme verdens fattige
Andre del av FNs klimarapport kom ut i mars. I den slår verdens klimaforskere fast at klimaendringer alt har påvirket verdens avlinger negativt, spesielt for hvete. Fortsetter vi på nåværende utslippstrend, vil vi kunne forvente 11-17 prosent reduksjon i avkastning innen 2050.

Om Myers og medforskerne får rett, vil økte CO2-utslipp også få betydelig konsekvenser for næringsstoffene i avlingene. Spesielt vil dette ramme verdens fattige. Det er estimert at to milliarder mennesker lider av ernæringsmangel på sink og jern. På risikotoppen står 22 land i Nord-Afrika og Vest- til Sørøst-Asia, hvor befolkningen får minst 60 prosent av jern og/eller sink fra hvete, ris, sukkererter og soyabønner.

Lars Thore Fadnes understreker denne urettferdige fordelingen:

– Dette vil kunne øke sårbarheten til de som allerede er mest sårbare.