Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Mer storm i vente

- Vi kan vente oss mer storm og sterkere nedbør langs norskekysten, sier Bjerknesforsker Erik Kolstad. Han forsker på ekstremvær og hvordan ulike typer ekstremvær vil utvikle seg.

Ny forskning tyder på at vi kommer til å få mer ekstremvær i form av kraftig nedbør, sterk vind og høye bølger i Barentshavet, noe som kan få store konsekvenser for utbygging av olje- og gassinstallasjoner i nordområdene.

Den viktige sjøisen
En viktig årsak til de dårlige værutsiktene er at oppvarming fører til tidligere tilbaketrekking av sjøisen vinterstid, noe som fører til mer åpent hav. Varmere hav er som kjent en energikilde for uvær. Det er derfor viktig å følge med på utviklingen av områder hvor vi tradisjonelt har hatt isdekke, men som nå ser ut for å trekke seg tilbake tidligere.

- Store deler av Barentshavet er i dag dekket av is vinterstid, men oppvarming av atmosfæren gjør at isen trekker seg tilbake tidligere enn før. Dette får også en selvforsterkende effekt på den globale oppvarmingen, fordi havet suger til seg mer varme enn isen ville ha gjort. Mens is reflekterer opptil 90 prosent av sollyset, absorberer vann opptil 90 prosent av sollyset. Tidligere tilbaketrekking av sjøisen virker dermed selvforsterkende på den globale oppvarmingen.  

- Ekstrem nedbør og stormer vi her snakker om er et ukjent fenomen over isen lenger nord for Barentshavet. Vi har ikke tidligere vært vitne til så store klimaendringer som vi nå ser i Arktis. Konsekvensene av disse endringene er derfor høyst usikre, hevder Kolstad.

Oljeselskapene interessert
En utvikling mot mer ekstremvær, som følge av klimaendringer kan få stor betydning for oljeselskapene. Statoil har derfor vist sin interesse for den forskningen som gjøres, og støtter blant annet en Workshop i Arctic Weather Extremes, som samler forskere fra Europa, Canada og USA. Første del av workshop’n er åpen for alle hvor blant annet Kolstad vil presentere resultater fra sin forskning.   

- Vi har gode indikasjoner på mer uvær, men trenger mer kunnskap på området. Historisk sett har vi for få målinger som kan fortelle oss hvilke typer uvær som har forekommet og styrke og frekvens som eksisterer i Barentshavet. Vi ønsker derfor i kommende prosjekter å undersøke dette mer systematisk, forteller Kolstad.

Stor internasjonal satsing
Det foregår nå en stor internasjonal satsing på forskning om klimaendringer og ekstremvær i Arktis, noe som gjenspeiles i Det Internasjonale Polaråret 2007-2008. Bjerknessenteret for klimaforskning er representert i flere forskerteam.

- Vi har nå inne en prosjektsøknad til Norges forskningsråd og så framt denne går igjennom starter vi opp målinger av ekstremvær i Barenshavet med fly, avslutter Kolstad.