Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Kunnskap gir ansvar

Bjerknessenteret for klimaforskning og CICERO Senter for klimaforskning får Venstres miljøpris for 2013 for å levere klimaforskning av internasjonal kvalitet gjennom mange år og for å bidra til en kunnskapsbasert klimadebatt.

Årlig deler partiet Venstre ut en miljøpris til aktører som gjør en forskjell. Årets pris ble tildelt CICERO Senter for klimaforskning og Bjerknessenteret, for arbeidet med å frembringe den kunnskapen samfunnet og politikerne trenger for å ta de riktige valgene i møte med klimaendringene. Prisen ble utdelt under Venstres landsstyremøte- og landskonferanse i Oslo.
 
- Venstre mener klimaendringene er vår tids største utfordring. Men skal vi jobbe med klima trenger vi kunnskap, og skal politikerne kunne handle trenger de kunnskap, sa nestleder i Venstre Ola Elvestuen under utdelingen.
 
- CICERO og Bjerknessenteret får prisen for å levere den kunnskapen vi trenger når vi skal ta vår generasjons ansvar, sa Elvestuen.

I september 2013 ble den aller nyeste klimaforskningen presentert av FNs klimapanel (IPCC). Rapporten om det klimavitenskapelige grunnlaget har flere norske forskere som bidragsytere, blant annet  Eystein Jansen, direktør på Bjerknessenteret og professor ved Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Han er hovedfatter på kapittel 5 som omhandler klimaendringer i fortiden og drivkrefter bak klimaendringene.

Jansen satte pris på anseelsen fra Venstres landsstyre. Han hadde ikke mulighet til å dra til Oslo for å motta prisen, men var med på prisutdelingen via Skype.

- Faktum er at vår generasjon er den som bestemmer levekår og hvilke problemer fremtidige generasjoner vil streve med, ikke bare i dette århundret, men i mange hundre år frem i tid. Ønsker vi å løpe den risikoen og få historiens dom over oss? Dette er et politisk spørsmål, men som forsker er det klart at dette blir et moralsk spørsmål som vår forskning ubønnhørlig leder frem til, konkluderte Jansen i sin takketale via Skype.