Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

- Krever mer, men er verdt det

Helene Frigstad har lært mye av fire måneders jobbutveksling til Southampton.

Hun er tilbake i Bergen igjen etter fire måneder ved National Oceanography Centre i den engelske byen Southampton.
- Jeg dro dit fordi jeg hadde lyst til å reise til et nytt sted, få nye impulser og møte nye mennesker, sier Helene Frigstad, forsker II ved Bjerknessenteret.

Fikk reisestøtte
Hun søkte penger gjennom Norges forskningsråd, og tok selv kontakt med biogeokjemigruppen ved National Oceanography Centre i Southampton. Der fikk hun en mentor, Stephanie Henson, som hun lærte mye av.
- Jeg hadde lest artikler av henne, og synes det hun gjør er spennende, sier Bjerknesforskeren.

Helene Frigstad lærte mye av å dra utenlands for å jobbe i en periode.

 

Jobbet med nye data
Oppholdet varte fra november til mars. Helene Frigstad fikk jobbe med data fra tidsserien Porcupine Abyssal Plain, som går tilbake til 90-tallet. Tidserien ligger på 4800 meters dyp, og er spesielt interessant fordi den har målinger både fra overflaten og en sedimentfelle på 3000 meters dyp. Ved å analysere dataene kunne hun se nærmere på hva som regulerer eksporten av organisk karbon fra overflaten og til dyphavet, den såkalte biologiske karbonpumpen
- Hvordan var det å være der?
- Arbeidsmessig var det interessant. Det var gøy å jobbe med de nye dataene, og inspirerende å jobbe med Stephanie. Jeg er glad jeg gjorde det, sier Frigstad.
Men hun legger til at Southampton kanskje ikke er den hyggeligste byen i England. Derfor tok hun turen til Brighton, der hun hadde kjente, så ofte som mulig.

- Får igjen for det
Helene Frigstad har vært tilknyttet Bjerknessenteret siden hun gjorde ferdig mastergraden sin i 2008. Doktorgraden skrev hun i samarbeid med Bjerknessenteret, og i fjor sommer ble hun ansatt i Uni Research, en av partnerne i Bjerknessenteret.
- Jeg har lært mye som jeg kan ta med meg videre. Blant annet lærte jeg om bruk av satellittdata, som kan brukes til å utvide perspektivet når jeg analyserer tidsserier, sier hun.
Hun anbefaler gjerne andre å dra utenlands for å jobbe i en periode.
- Det krever ekstra innsats å dra utenlands. Men jeg tror absolutt man får igjen for det, både på grunn av det man lærer og kontaktene man knytter, sier Frigstad.