Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Kobler energi, klima og miljø

En ny internasjonal konferanse ser dagens lys i Bergen. Her skal publikum få servert et bredt spekter av foredrag i skjæringsfeltet mellom energi, teknologi og klimaendringer holdt av anerkjente eksperter og forskere fra inn og utland.

Av: Jill Johannessen, informasjonsrådgver 

Blant innlederne er Hans Blix, Victor D. Norman og Eystein Jansen, samt innledere fra USA, Tyskland og Russland.

- Klimaendringer fører med seg store utfordringer som må kobles mot hvordan vi produserer og bruker energi og hvordan ny teknologi kan være med å møte disse utfordringene, sier Birgit Falch. Hun jobber som forskningskoordinator ved Bjerknessenteret og har vært med i programkomiteen for konferansen.

Det blir sesjoner i plenum som dekker politikk og strategiske problemstillinger og parallelle sesjoner som går i dybden på konferansens hovedtemaer - energi, klima og teknologi.

Ambisjonen er at Energy – Climate – Technology (ECT) konferansen skal bli en årlig internasjonal konferanse i Bergen. Professor Tore Furevik, ved UiB og Bjerkenssenteret, forteller at konferansen skal bidra til å sette Bergen og Vest-Norge på kartet. Derfor har også programkomiteen lagt vekt på å ha en sesjon på norsk om utfordringer og muligheter for Vest-Norge på konferansens andre dag. Da er det også duket for debatt om Vest-Norge som energiregion.

- Jeg syntes det er viktig å få fram at konferansen er kunnskapsbasert og vil belyse teknologiske utfordringer og muligheter og ikke PR-fremstøt for teknologibedrifter, sier Furevik. Han er også en av deltagerne i programkomiteen. Sammen med Birgit Falch har han ansvar for klimasesjonen under konferansen.

ECT konferansen er en oppfølger til Energiframsynsymposiet som har vært avholdt to ganger. I følge Einar Hope, styreleder i organisasjons- og programkomiteen og som har sitt daglige virke ved NHH, har konferansen blitt mer aktuell. Nå er klimaaspektet blitt en like viktig del av konferansen som energi og teknologi.

- I dag er ressursbruk av energi, klimaendringer og teknologiutvikling deler av samme debatt. Det handler om energisikkerhet og en bærekraftig framtid, sier Hope til Paraplyen. Kunnskap og diskusjoner rundt disse temaene er viktig for beslutningstakere i politikk og forvaltning, innen forskning og næringsliv og samfunnet generelt mener han.

ECT konferansen er åpen for alle som ønsker en bedre forståelse av sammenhengene mellom energi, klima og teknologi. Den går av stabelen 17. og 18. april i Grieghallen. Bak konferansen står fremtredende forskningsmiljø i Bergen og sentrale aktører innenfor energi og teknologifeltet.

Mer informasjon og påmelding her .

Les også: Ønskjer energisatsing til havs, På høyden 16.04.08.