Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Fra 2°C 2015. Illustrasjon: Haltenbanken

Klimavakten som gir deg oppdaterte nøkkeltall 

Norsk Klimastiftelse lanserer i samarbeid med NTNU, UiB og Bjerknessenteret en nettportal som samler oppdaterte tall om klima, utslipp og energi. 

Pressemelding fra Norsk Klimastiftelse

Et nytt nettprosjekt fra Norsk Klimastiftelse samler de viktigste tallene om globale klimaendringer, utslipp og energi på ett sted – alltid oppdatert.

Klimavakten gir rask og enkel tilgang til nøkkeltall som utviklingen i global temperatur, CO2-innhold i atmosfæren, klimagassutslipp og energiproduksjon. Dataene presenteres som interaktiv grafikk og ledsages av kortfattede, forklarende artikler.

Klimavakten publiseres som en egen side i nettmagasinet Energi og Klima: http://energiogklima.no/klimavakten

 

Tall og statistikk spiller en viktig rolle i mediedekning og debatt om klima- og energispørsmål, men det kan være vanskelig for publikum å orientere seg og finne frem til de viktigste og oppdaterte tallene. Klimavakten svarer på denne utfordringen med å presentere et strengt utvalg datasett på ett sted.

Grafikken på Klimavakten kan enkelt deles på nett eller tas i bruk for eksempel i presentasjoner, student- og elevarbeider.

 

Klimavakten er en del av prosjektet 2°C, som har som mål å nå ut til opinionsdannere og den brede offentligheten i det norske samfunnet med oppdatert og troverdig kunnskap om klimaendringer og klimaløsninger. 2°C består av nettsider som publiseres som del av nettmagasinet Energi og Klima (http://energiogklima.no/to-grader/), og et trykt magasin som kommer ut en gang i året.

NTNU, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning er Norsk Klimastiftelses samarbeidspartnere i 2°C-prosjektet.