Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Klimautfordringer for kyst-Norge

På årets kystklimakonferanse i Lofoten 23.-24 april settes det fokus på hvordan klimaendringer påvirker både livet i havet og kystsamfunn og hvilke muligheter kyst-Norge har for nye fornybare energiformer.

Konferansen tar opp de konkrete utfordringer mange kystsamfunn vil stå overfor som følge av klimaendringene. Endringer i havet vil naturlig nok ha særlig betydning for næringsliv og livskvalitet langs kysten. Hvordan endres vind og havstrømmer i Norskehavet og hvilke konsekvenser får klimagassutslippene for livet i havet? Disse temaene vil forskere fra Bjerknessenteret belyse. Forskere fra CICERO har forsket på tilpasning og sårbarhet til klimaendringer i Lofoten, og de første resultatene fra dette arbeidet vil bli presentert på konferansen.

Siden klimautfordringen i så stor grad er knyttet til utslipp knyttet til energiproduksjon er det naturlig at konferansen også setter fokus på energi og vindkraft. Her bidrar blant annet foredragsholdere fra Enova og ZERO.

Konferansen arrangeres av Norsk Kystklimasenter og henvender seg til alle som er opptatt av fremtiden til kyst-Norge: fra skoleever og studenter til beslutningstagere på alle nivå i stat, fylke, kommune og næringsliv.

Les mer om Kystklimakonferansen i Lofoten her .